Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

HRADISKO MOLPÍR SMOLENICE

Podívejte se na video

Hradisko Molpír

K najvzácnejším a najvýznamnejším pamiatkam našej dávnej minulosti patrí archeológmi objavené hradisko Molpír na vrchu s rovnomenným názvom.

Hradisko sa skladalo z troch nádvorí chránených kamennými valmi. Podrobnejšie informácie vám na mieste poskytnú informačné tabule. Na mieste archeologického náleziska bolo odkrytých viacero mohýl, v ktorých sa našli vzácne predmety ako šperky, nože, a takisto aj kostrové pozostatky ľudí. Archeologický výskum dokázal, že okrem osídlenia v staršej dobe železnej, halštatskej, tu sídlili aj Kelti a Slovania, čím môžeme Molpírske hradisko zaradiť medzi najstaršie hradiská na našom území. Na lokalite sa uskutočnila pamiatková obnova a prezentácia častí opevnenia, brány, kultového objektu a cisterny. O jednotlivých objektoch návštevníkov informuje text na tabuliach tvoriacich súčasť náučného chodníka. Výlet k hradisku Molpír je príjemnou prechádzkou pre rodiny s deťmi, i turistických nadšencov a je súčasťou Náučného chodníka Smolenický kras, ku ktorému vás privedie modrá značka.

Co zde můžete navštívit?

Natočilo sa o hradisku

O HRADISKU MOLPÍR

Poslechněte si audioreportáž

HRADISKO MOLPÍR

Podívejte se na video

TAJOMNÝ HRAD V KARPATOCH

Podívejte se na video

Informace z historie

DĚJINY HRADIŠTĚ

Vo včasnom stredoveku bola lokalita znova osídlená, pričom sa využilo zachované opevnenie, ako aj strategická poloha daného miesta. Z tejto lokality je doložených viacero zaujímavých nálezov (ostrohy, hroty šípov), ktoré poukazujú na prítomnosť bojovníkov a vyššej vrstvy. Zo zberov pochádza množstvo nálezov z konca 8. a z prvej polovice 9. storočia, čo svedčí o osídlení a využívaní hradiska. Z obce je známa ešte jedna poloha z 9. až 10. storočia, južne od hradiska Molpír, kde bolo objavené pohrebisko.

Kde získat turistické informace?

Kontakty

Na Velehradě jsou dvě informační centra, kde mohou turisté a návštěvníci získat informace o prohlídkách, akcích, výstavách a dalších aktivitách, které v obci dějí.

The Molpír Museum

Cintorínska 3, 919 04 Smolenice
tel.: +421/ (0)33/ 557 11 00
e-mail: smolenice@smolenice.com
web: www.smolenice.com

Obec Smolenice

SNP 52, 919 04 Smolenice
tel. 033/ 5571 100, (133)
e-mail: info@smolenice.com
web: www.smolenice.com

Jak se dostat na hradiště?

Ako sa dostanete do Smoleníc?
Autom z Bratislavy po diaľnici do Trnavy, tam odbočte na cestu číslo 51 v smere Trstín – Smolenice. Táto trasa meria asi 75 km. Kratšia trasa vedie cestou číslo 502 pod východnými svahmi Malých Karpát v smere Pezinok – Častá – Smolenice. Meria asi 60 km.
Ako sa dostanete na Molpír?
Výlet k hradisku Molpír, ktoré bolo vybudované na kopci s rovnakým názvom, je príjemnou a nenáročnou prechádzkou, ktorú zvládnu bez ťažkostí aj rodiny s deťmi. Svoju cestu za poznaním začnite v obci pri kostole, kde môžete tiež zaparkovať svoje auto. Nechoďte však po asfaltke, tá by vás priviedla na zámok, ale vykročte vľavo od cintorína do kopca a náučný chodník vás zavedie až na hradisko Molpír.

Tipy na ubytování?