Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Pútnické miesto marianka

Popis

Na západnej strane Malých Karpát leží obec Marianka, ktorá sa radí k najstarším pútnickým miestam na Slovensku. V údolí stál pavlínsky kláštor, založený v roku 1377, kde sa po jeho zriadení konali mnohé púte. Avšak už pred jeho výstavbou sem početných pútnikov privádzali legendy o soške Panny Márie a zázračnom prameni, v ktorom sa našla.

História

V minulosti v tomto údolí stál pavlínsky kláštor založený v roku 1377 kráľom Ľudovítom I. Veľkým, ktorý uctieval mariánsky kult a a podporoval pavlínsky rád. Po zriadení kláštora a postavení kostola sa stalo vďaka svojej polohe a významu veľmi obľúbeným pútnym miestom. Z pôvodného kláštora sa do súčasnosti veľa nezachovalo.

Praktické informácie

Ak by ste chceli ísť na výlet z Bratislavy, môžete sa priviesť prímestským autobusom, avšak rovnako nenáročné je použiť MHD do Záhorskej Bystrice a odtiaľ ísť po vlastných. Súčasná stavebná aktivita tieto dve miesta takmer prepojila a nie je problém sa po modrej turistickej značke za pár minút do Marianky dostať.