DATABÁZE

Sakrální památky

Jihomoravský kraj

Zlínský kraj

Olomoucký kraj

Moravskoslezský kraj

Nitriansky kraj

Bratislavsky kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

Žilinský kraj

Kaple sv. cyrila a Metoděje, radhošt (Moravskoslezský kraj, ČR)

Kaple je postavena na vrcholu kopce Radhošť (1129 m. n. m.). Na tomto místě se v raném středověku uctíval pohanský bůh Radegast. Podle tradice sv. Cyril Metoděj jeho kult zrušily a dali tu osadit dřevěný kříž. Poutě se na toto místo konaly čtyřikrát do roka. Později vyměnili dřevěný kříž, který tam stál ještě v roce 1735, za kamenný…

Poutní místo Svatý Hostýn, Chvalčov (Zlínský kraj, ČR)

Na vrchu Hostýn (718 m.n.m.) stojí bazilika Nanebevzetí Panny Marie, původně zde však stála dřevěná kaple. Podoba dnešního kostela pochází z 18. století. Tvoří ho jedna loď elipsovitého tvaru, na západní straně se dvěma věžemi. Západní průčelí je ozdobeno mozaikou znázorňujícím hostýnskou Madonu…

Poutní místo Velehrad (Zlínský kraj, ČR)

Velehrad patří k nejvýznamnějším poutním místům nejen na Moravě, ale i ve střední Evropě. Podle tradice jsou jeho počátky spojovány s Cyrilem a Metodějem. Na počátku 13. století zde byl postaven cisterciácký klášter. Původní románská bazilika i celý klášterní komplex se nezachovaly (příp. jen velmi málo)…

Poutní místo Křtiny (Jihomoravský kraj, ČR)

Významné poutní místo, které se nachází blízko Brna na okraji Moravského krasu. Podle legendy, která se váže k tomuto místu, v tomto údolí prý křtili sv. Cyril Metoděj a jejich žáci. Zřejmě od toho se odvozuje i název městečka. Druhá legenda se váže k roku 1210, podle které se na místě Bukovina zjevila Panna Maria Křtinská.

Poutní místo Žarošice (Jihomoravský kraj, ČR)

Poutní místo Žarošice se váže k soše Panny Marie, kterou darovala kostelu královna Eliška Rejčka (1286-1335). Původně stála v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie (druhém kostele v obci), v současnosti je umístěna na hlavním oltáři kostela sv. Anny. Kostel is poutním místem byl pod správou starého brněnského ženského…

Benediktýnský klášter Rajhrad (Jihomoravský kraj, ČR)

Benediktinský klášter v Rajhradě patří k výjimečným lokalitám. Už po svém vzniku byl významným střediskem křesťanství a vzdělanosti. Svým pozoruhodným knihovním fondem představuje významnou kulturní a vědeckou instituci. V klášteře se od 19. století nachází také klášterní muzeum…

Hrad Branč, Podbranč (Trnavský kraj, SR)

Hrad Branč (rozloha cca 7.500 m²) je situovaný na mierne vyvýšenom kopci (480 m.n.m.) v Myjavskej Pahorkatine nad dnešnou osadou Podzámok. Jeho predchodcom bolo hradisko situované juhovýchodne od dnešného hradu (osídlené od stredného eneolitu až do včasného stredoveku). Hrad dal postaviť magister Aba z Hlohovca…

Benediktínsky kláštor, Hronský Beňadik (Banskobystrický kraj, SR)

Obec leží na strategickej križovatke ciest medzi Pohroním a Ponitrím. Dominantou obce je kláštorný komplex s kostolom sv. Benedikta situovaný na skalnej vyvýšenine. Ide o jeden z najkrajších zachovaných kláštorných komplexov na Slovensku. Kláštor aj kostol postavili v 11. storočí, na mieste so starším včasnostredovekým osídlením…

kostol Margity Antiochijskej, Kopčany (Trnavský kraj, SR)

Kostol bol postavený v priebehu 9. storočia neďaleko areálu mikulčického hradiska, ktoré leží len 2 km západne. Prvý archeologický výskum sa tu realizoval v 60-tych rokoch, neskôr pokračoval v rokoch 1994-2008 spolu s pamiatkovou obnovou kostola. Ide o jednoduchú stavbu s pozdĺžnou loďou a nepravidelnou kvadratickou apsidou…

Kostol sv. Juraja, Kostoľany pod Tribečom (Nitriansky kraj, SR)

Kostol patrí k najstarším stojacim sakrálnym stavbám na Slovensku. Je situovaný na úpätí pohoria Tribeč. Predrománska stavba mala jednu loď nepravidelného obdĺžnikového pôdorysu s apsidou kvadratického tvaru. V priebehu 11. a 12. storočia sa realizovali menšie úpravy v interiéri kostola a vtedy bol zrejme vyzdobený freskami…

Pútnické miesto Marianka (Bratislavský kraj, SR)

Na západnej strane Malých Karpát leží obec Marianka, ktorá sa radí k najstarším pútnickým miestam na Slovensku. V údolí stál pavlínsky kláštor, založený v roku 1377, kde sa po jeho zriadení konali mnohé púte. Avšak už pred jeho výstavbou sem početných pútnikov privádzali legendy o soške Panny Márie a zázračnom prameni…

Rotunda sv. Juraja, Nitrianska Blatnica (Nitriansky kraj, SR)

Rotunda sv. Juraja patrí do extravilánu obce Nitrianska Blatnica a je od nej vzdialená približne 5 km. Osamotená stojí na skalnatom výbežku pod úpätím vrchu Marhát, obkolesená lesmi Považského Inovca. Je jediným zachovaným stojacim svedkom dávneho zaniknutého osídlenia. Výsledky ¹⁴C datovania určili jej vznik do roku 830±40 rokov…

Velká a Malá Skalka, Skalka nad Váhom (Trenčianský kraj, SR)

História pútnického miesta Skalka pri Trenčíne začína začiatkom 11. storočia, kedy tu žili benediktíni – pustovníci – sv. Andrej – Svorad a Beňadik, ktorých pôsobením sa Skalka stala postupne pútnickým miestom. O jaskyni, v ktorej títo svätci žili, je prvá písomná zmienka o jaskyni na Slovensku. V 13. storočí bol na tomto mieste založený benediktínsky kláštor…

Bazilika Sedembolestnej Panny Marie, Šaštín-Stráže (Trnavský kraj, SR)

Bazilika minor Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne-Strážach je jedným z najvýznamnejších chrámov na Slovensku. Stavať sa začal v roku 1736. Baziliku každoročne navštívi niekoľko desiatok tisíc pútnikov, predovšetkým na Slávnosť zoslania Ducha Svätého (Turíce) a Slávnosť Panny Márie Sedembolestnej (15. septembra)…

Pútnicke miesto Hájiček, Trstín (Trnavský kraj, SR)

Poloha Trstína pri vstupe do jedného z malokarpatských prechodov na trase tzv. Českej cesty ho predurčila na osídlenie už v ranom stredoveku. Obec leží v bezprostrednom kontakte s územím Smolenického krasu, je z nej výborná dostupnosť na Záruby – Najvyšší vrch Malých Karpát (768 m n. m.) a poskytuje možnosti pešej aj cyklistickej turistiky v smere na Modru, Piešťany a Záhorie…

Bazilika sv. Mikuláša, Trnava (Trnavský kraj, SR)

Siluetu Trnavy tvoria veže mnohých kostolov, pre ktoré je mesto prezývané …Malý Rím. Krása sakrálnych skvostov od gotiky po baroko, je svedectvom slávy takmer tristoročného pósobenia ostrihomských arcibiskupov. Výraznou pamiatkou je Bazilika sv. Mikuláša, ktorej Trnavčania nepovedia inak ako Hrubý kostol…

Dóm sv. Martina, Bratislava (Bratislavský kraj, SR)

Táto katedrála je hlavným chrámom Bratislavskej arcidiecézy. Na počiatku zrodu tohto impozantného archítektonického diela bol pápežský súhlas s premiestnením prepoštského kostola z hradu do podhradia. Žiadosť uhorského kráľa Imricha odobril pápež Inocent III. v roce 1221. Prestavba dovtedajšieho farského kostola sa začala v 14. st. a vtlačila novému chrámu goticků podobizeň…

Kostol sv. Kríža, Bratislava-Devín (Bratislavský kraj, SR)

Pri vstupe do tohto kostola z 13. storočia nemožno prehliadnuť súsošie sv. Cyrila a Metoda, které odkazuje na spatosť tohto miesta s ich misiou na Velkú Moravu. Povodný jednoloďový románsky podorys kostola sa postupne rozširoval až na gotické trojlodie. Chrám bol ale niekoľkokrát prestavovaný a tak tu možno vidieť pozostatky románskej, renesančnej, gotickej, barokovej a klasicistickej architektúry…

Kostol sv. Cyrila a Metoda, Terchová (Žilinský kraj, SR)

Architektonickou dominantou Terchovej, obce preslávenej ako rodisko legendárneho ľudového hrdinu Juraja Jánošíka, je Kostol sv. Cyrila a Metoda – najväčší chrám zasvätený solúnskym bratom na Slovensku. Kostol bol vybudovaný v 40-tych rokoch 20. storočia a okrem miesta modlitby a rozjímania plní dnes i funkciu turistickej atrakcie. V jeho predsieni sa totiž nachádza unikátny celodrevený pohyblivý betlehem vyhotovený miestnymi ľudovými majstrami…

Interreg V-A SK-CZ
cs_CZČeština