Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

DATABÁZE

Archeologické památky

Zlínský kraj

Výšina sv. Metoděje, Uherské Hradiště (Zlínský kraj, ČR)

Národní kulturní památka se nachází v jihovýchodní části města Uherské Hradiště na tzv. Výšině sv. Metoděje (Sadské výšině). Jedná se o pozůstatky významného církevního komplexu z období Velkomoravské říše. Křesťanští misionáři zde už na přelomu 8. a 9. století vybudovali jeden z prvních zděných kostelů na sever od Dunaje…

Staré Město (Zlínský kraj, ČR)

Patrně nejvýznamnější hradisko vrcholného období Velkomoravské říše se rozkládalo na území dnešního Starého Města a Uherského Hradiště. Jeho celková plocha výrazně přesáhla 300 ha. Zástavba byla účelově členěna podle funkcí. Najdeme zde výrobní areály, sídliště, mocenské i církevní centrum…

Skanzen Modrá (Zlínský kraj, ČR)

Archeoskanzen Modrá – Velkomoravské sídliště středního Pomoraví je významným subjektem názorně osvětlující jednu z nejvýznamnějších etap našich národních dějin. Skanzen žije každodenním životem, naučnými představeními, programy, pokusnými tavbami kovů, výrobou keramiky, zemědělskou výrobou i neustále prováděným archeologickým výzkumem…

Hradisko sv. Klimenta, Osvětimany (Zlínský kraj, ČR)

Hradiště svatého Klimenta (Klimentek) je poutní místo, národní kulturní památka a archeologická lokalita. Výhodně situovaná a dobře chráněná poloha na staré obchodní stezce, která spojovala Pomoraví s Brněnskem, neunikla pozornosti osadníků již v době Velkomoravské říše. Dnes jsou v vyznačeny zbytky základového zdiva a stojí zde novodobá kaple sv. Klimenta….

Hradiště Klášťov, Vysoké Pole (Zlínský kraj, ČR)

Na nejvyšším vrcholku Vizovických vrchů (754 m n. m.) leží nejvýše položené moravské hradiště – Klášťov. Opevněné hradiště zde vzniklo v pozdní době bronzové. Doložena byla také funkce hradiště jako významného opevněného centra ve velkomoravském období. Hora pravděpodobně sloužila obřadním účelům…

Zpět do databáze

Jihomoravský kraj

Olomoucký kraj

Moravskoslezský kraj

Nitriansky kraj

Bratislavsky kraj

Trnavský kraj

Trenčiansky kraj

Žilinský kraj