Kostol sv. Kríža Bratislava-Devín

Kostol sv. Kríža, Bratislava-Devin

Popis

Na miernej vyvýšenine v západnej časti Devína stojí Kostol sv. Kríža, vzácna kultúrna pamiatka, ktorej dejiny siahajú do druhej polovice 13. storočia. Kostol bol pôvodne vybudovaný v románskom slohu, vďaka neskorším prestavbám však dnes v jeho architektúre badať skôr prvky gotiky a baroka, v menšej miere i klasicizmu. S kostolom sv. Kríža je spätých viacero zaujímavostí. V jeho okolí bolo objavené veľké pohrebisko z čias Veľkej Moravy, vďaka čomu vznikli hypotézy, že už vtedy tu musel stáť kostol.

História

Kostol postavili v obci ako pomerne veľkú stavbu niekedy v 30. až 40. rokoch 13. storočia. Išlo o reprezentatívne jednolodie v celom rozsahu dnešnej hlavnej lode s kratšou kvadratickou svätyňou. Múry pôvodne zrejme plochostropej lode sa zachovali do približne dvojtretinovej výšky, bočné steny svätyne v celej svojej pôvodnej výške. Ďalšia stavebná fáza nasledovala po výraznom poškodení kostola pri útoku vojsk českého kráľa Přemysla Otakara II. v 70. rokoch 13. storočia. 

Praktické informácie

Obec sa nachádza pár kilometrov západne od Bratislavy pod rovnomenným hradom. Kostol je vďaka vyvýšenej polohe a vysokej veži neprehliadnuteľný. 

cs_CZČeština