Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje
pořádá konferenci
CESTA ZA PÍSMEM
aneb Jak zpřístupnit hlaholici dětem ve školách, kroužcích a při návštěvě kulturních památek

čtvrtek 23. 3. 2023, 9:30 hod
Městské informační – Event centrum, náměstí Velké Moravy 2190

Projekt Cyrilometodějská stezka – kultura a vzdělávání bez hranic je spolufinancován Fondem malých projektů Programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika a Zlínským krajem. Hlavním přeshraničním partnerem projektu je Miestne kultúrne stredisko Terchová, partnerem konference je Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.

Program konference

9:30

Prezentace, káva s občerstvením

10:00 – 10:20

ÚVODNÍ SLOVO
Lubomír Traub, MSC, Zlínský kraj, Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje

10:20 – 10:40

CYRILOMETODĚJSKÁ STEZKA V ROCE 2023
Mgr. Zuzana Vojtová, Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje

10:40 – 11:00

CESTA ZA PÍSMEM – VÝSTUPY PŘESHRANIČNÍHO PROJEKTU
Ing. Martina Janochová, Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje
Rudolf Patrnčiak, Miestne kultúrne stredisko Terchová

11:00 – 12:10

PŘEDSTAVENÍ TVŮRČÍCH AKTIVIT ZAPOJENÝMI UMĚLCI A PEDAGOGY
Mgr. Patrícia Ševečková
ak. soch. Daniel I. Trubač
Mgr. Lenka Daníčková – ZŠ F. Horenského Boršice
výtvarník Jozef Vydrnák
ak. soch. Milan Opalka
Mgr. Renáta Opalková – ZŠ s MŠ A. F. Kollára Terchová

12:10 – 12:30

DISKUSE O NÁVAZNÉ SPOLUPRÁCI

12:30 – 13:15

OBĚD A KÁVA

13:15 – 14:00

PROHLÍDKA PROJEKTOVÉ VÝSTAVY, TVŮRČÍ WORKSHOP
možnost si vybrané tvůrčí aktivity prakticky vyzkoušet

14:00 – 15:30

DOPROVODNÝ PROGRAM
prohlídka Památníku Velké Moravy a nových expozic Cyrilometodějského centra

Moderátor: Mgr. Martin Pášma
Změna v programu vyhrazena

Kontakt

Martina Janochová
martina.janochova@cyril-methodius.eu
+420 733 161 674

Sociální sítě

Adresa

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.
J. A. Bati 5520
760 01 Zlín, Česká republika

© EKSCM 2022

web by Martin Peterka