Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Pátá etapa putování

Kojetín - Kroměříž

Základní informace o trase

Cesta z Kojetína do Kroměříže vede po polňačce kolem řeky Moravy k Bezměrovskému mostu, k loděnici a k Miňůvskému mostu. Úseky kolem pole s obilím, kukuřicí a konečně i řadou jabloní s letními jablíčky a keřů se špendlíky dokázaly poskytnout nenáročným turistům i příjemné občerstvení.

Co nás čeká?

Výchozí bod: Kojetín

Cílový bod: Kroměříž

Vzdálenost: 12,5 km

Předpokládaná doba putování: 3:13 hod.

Obtížnost: nízká

Převýšení: stoupání 16 m, klesání 27 m

Povrch: po zpevněné komunikaci, polní cesty

Kritické body: žádné

Náš tip:

Co můžeme vidět?

Archeologické, poutní, technické a přírodní památky.

Dub nad Moravou - Kojetín

Biocentrum Kojetín

Dud nad Moravou - Kojetín

Městské muzeum Kojetín

Kojetín - Kroměříž

Zámek Chropyně

Kojetín - Kroměříž

Zámecký rybník Chropyně

Kojetín - Kroměříž

Hradiště Hradisko

Kostel Všech svatých

Šlajza

Kde se najíst a ubytovat?

Restaurace a ubytování podél trasy.

Kroměřížsko - sdružení pro cestovní ruch

Máte zájem, aby se vaše provozovna objevila na těchto stránkách? Klikněte na odkaz vpravo a vyplňte přiložený formulář.

Fotogalerie

Fotografie z putování.

Proč se vydat po trasách Cyrilometodějské stezky?

Dálkové trasy Cyrilometodějské stezky vás zvou na poutní místa a archeologická naleziště, která významně přispěla k rozvoji slovanské kultury. Jsou značené v obou směrech a vybízejí k putování bez hranic, nejen státních.

Co lze získat?

Snad každý si rád přináší něco z turistiky ať už to jsou různé turistické a upomínkové předměty. Bude-li putovat po Cyrilometodějské stezce, máme pro vás připraveny následující tiskoviny, které by vás mohly motivovat k putování po stezce: