Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Klášter sv. Panteleimona v oblasti Patleina, Veliki Preslav

Podívejte se na video

Oblast kláštera Patleina

 Nachází se 2,5 km jižně od hradeb starého hlavního města Veliki Preslav. Počátek jeho výzkumu položil v roce 1909 místní učitel a archeolog Jordan Gospodinov. Byly objeveny pozůstatky kostela s dochovanou výškou až 2,50 m a jižně od něj obytné a klášterní prostory. V jeho bezprostřední blízkosti se nacházejí dílny na výrobu keramických ozdob a zařízení na praní, sedimentaci a čištění bílé preslavské hlíny. Pod severní stěnou kostela se dochovala zděná hrobka se šesti pohřebními komorami.

Bíle malovaná hliněná keramika z oblasti "Patleyna" ukazuje bohatou výzdobu rostlinnými motivy, obrazy světců a nápisy v řečtině, cyrilici a hlaholici. Jasná známka toho, že klášterní areál byl jedním z mnoha míst středověkého preslavského centra intelektuální činnosti. A mistrovství mnichů zůstalo v 9.-10. století nepřekonáno. Snad je zde opodstatněná hypotéza, že sám kníže Boris I. Křtitel dával přednost klášteru pro svou mnišskou službu a žáci Cyrila a Metoděje dávali přednost klášteru jako místu pro vzdělávací činnost a pro tvorbu cyrilice.

Co zde můžete navštívit?

Natočilo se o muzeu

Klášter " Svatého Panteleimona" Klášter v lokalitě Patleina

Podívejte se na video

Preslavské poklady

Podívejte se na video

Informace z historie

Dějiny kláštera

V době svého největšího rozkvětu v 9. a 10. století patřil klášter k předním střediskům preslavské literární školy a také k nejvýznamnějším centrům výroby malované dekorativní keramiky.

Kde získat turistické informace?

Kontakty

Archeologické muzeum "Veliki Preslav"

P.O. Box 16, Veliki Preslav 9850 Bulharsko
tel. +359538 43243
e-mail: museum_preslav@abv.bg
web: en.museum-velikipreslav.com

Turistické informační centrum Veliki Preslav

61A "Boris Spirov" str., Veliki Preslav, Bulharsko
tel. +359 5384 2309
e-mail: tic_v.preslav@abv.bg
web: velikipreslav.bg

Doprava - jak se dostat ke klášteru?

Lokalita Patleina se nachází 2,5 km jižně od hradeb starého hlavního města Veliki Preslav. Dostanete se k nám autobusem, autem nebo na kole.
AUTEM a AUTOBUSEM: Pro osobní vozidla je vyhrazeno parkoviště, které se nachází cca 350 m od našeho areálu.

Tipy na ubytování