Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Trenčiansky kraj

Hradisko Pobedim

Hradisko Pobedim

Lokalita Pobedim patrí k nížinným hradiskám postaveným na nízkej vyvýšenine. Hradisko tvoria dve časti – akropola Hradištia, a predhradie Podhradištia. Lokalita bola zo všetkých strán opevnená komorovou drevno-zemnou konštrukciou spolu s čelným kamenným múrom. Predpokladaná konštrukcia dosahovala výšku okolo 3 m, a na korune valu bola umiestnená palisáda…

Hradisko Pobedim Read More »

Velkomoravské hradisko - univerzální obrázek

Hradisko Mesciská-Pružina

Hradisko je umiestnené na trojuholníkovitom terasovitom výbežku vrchu Svrčinovec, nad sútokom Mojtínskeho a Strážovského potoka. Ide o dve opevnenia, pričom prvé (Mesciská I), severnejšie, je väčšie a kopíruje prírodnú hranu terasy využívajúc ju ako prirodzenú ochranu. Druhé (Mesciská II) je menšie, poloblúkové hradisko, a oddelené od prvého širokou úžľabinou…

Hradisko Mesciská-Pružina Read More »

Skalka u Trenčína

Veľká a Malá Skalka, Trenčín

História pútnického miesta Skalka pri Trenčíne začína začiatkom 11. storočia, kedy tu žili benediktíni – pustovníci – sv. Andrej – Svorad a Beňadik, ktorých pôsobením sa Skalka stala postupne pútnickým miestom. O jaskyni, v ktorej títo svätci žili, je prvá písomná zmienka o jaskyni na Slovensku. V 13. storočí bol na tomto mieste založený benediktínsky kláštor…

Veľká a Malá Skalka, Trenčín Read More »