Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Slovensko

Kostol sv. Juraja, Kostoľany pod Tribečom

Kostol sv. Juraja, Kostolany pod Tribečom

Kostol patrí k najstarším stojacim sakrálnym stavbám na Slovensku. Je situovaný na úpätí pohoria Tribeč. Predrománska stavba mala jednu loď nepravidelného obdĺžnikového pôdorysu s apsidou kvadratického tvaru. V priebehu 11. a 12. storočia sa realizovali menšie úpravy v interiéri kostola a vtedy bol zrejme vyzdobený freskami…

Kostol sv. Juraja, Kostolany pod Tribečom Read More »

Benediktínsky kláštor, Hronský Beňadik

Benediktínsky Kláštor, Hronský Beňadik

Obec leží na strategickej križovatke ciest medzi Pohroním a Ponitrím. Dominantou obce je kláštorný komplex s kostolom sv. Benedikta situovaný na skalnej vyvýšenine. Ide o jeden z najkrajších zachovaných kláštorných komplexov na Slovensku. Kláštor aj kostol postavili v 11. storočí, na mieste so starším včasnostredovekým osídlením…

Benediktínsky Kláštor, Hronský Beňadik Read More »