Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Slovensko

Hradisko Neštich, Svatý Jur

Hradisko Neštich, Svätý Jur

Lokalita sa nachádza na výbežku Malých Karpát. Z dvoch strán je ohraničená dolinami a potokmi. Hradisko má elipsovitý tvar s rozlohou 8,5 ha a skladá sa z akropoly a dvoch predhradí. Najstaršie osídlenie sa nachádzalo pravdepodobne na akropole. Na severozápadnej strane sa nachádzali dve predhradia, ktoré boli taktiež opevnené fortifikáciou a priekopou…

Hradisko Neštich, Svätý Jur Read More »

Hradisko Pobedim

Hradisko Pobedim

Lokalita Pobedim patrí k nížinným hradiskám postaveným na nízkej vyvýšenine. Hradisko tvoria dve časti – akropola Hradištia, a predhradie Podhradištia. Lokalita bola zo všetkých strán opevnená komorovou drevno-zemnou konštrukciou spolu s čelným kamenným múrom. Predpokladaná konštrukcia dosahovala výšku okolo 3 m, a na korune valu bola umiestnená palisáda…

Hradisko Pobedim Read More »

Velkomoravské hradisko - univerzální obrázek

Hradisko Mesciská-Pružina

Hradisko je umiestnené na trojuholníkovitom terasovitom výbežku vrchu Svrčinovec, nad sútokom Mojtínskeho a Strážovského potoka. Ide o dve opevnenia, pričom prvé (Mesciská I), severnejšie, je väčšie a kopíruje prírodnú hranu terasy využívajúc ju ako prirodzenú ochranu. Druhé (Mesciská II) je menšie, poloblúkové hradisko, a oddelené od prvého širokou úžľabinou…

Hradisko Mesciská-Pružina Read More »

Velkomoravské hradisko - univerzální obrázek

Hradisko Velký vrch, Divinka

Na okraji obce Divinka sa nachádza kopec Veľký vrch, kde je umiestnené hradisko s rozlohou asi 12 ha. Lokalita predstavuje strategickú polohu situovanú nad riekou Váh. Hradisko bolo osídlené a opevnené pravdepodobne nositeľmi lužickej kultúry. Skladá sa z akropoly, vrcholovej časti a podhradia. Je opevnené viacnásobnou fortifikáciou s niekoľkými bránami…

Hradisko Velký vrch, Divinka Read More »

Dom sv. Martina, Bratislava

Dom sv. Martina, Bratislava

Táto katedrála je hlavným chrámom Bratislavskej arcidiecézy. Na počiatku zrodu tohto impozantného archítektonického diela bol pápežský súhlas s premiestnením prepoštského kostola z hradu do podhradia. Žiadosť uhorského kráľa Imricha odobril pápež Inocent III. v roce 1221. Prestavba dovtedajšieho farského kostola sa začala v 14. st. a vtlačila novému chrámu goticků podobizeň…

Dom sv. Martina, Bratislava Read More »

Poutní místo Trstín-Hájiček

Pútnicke miesto Hájiček, Trstín

Poloha Trstína pri vstupe do jedného z malokarpatských prechodov na trase tzv. Českej cesty ho predurčila na osídlenie už v ranom stredoveku. Obec leží v bezprostrednom kontakte s územím Smolenického krasu, je z nej výborná dostupnosť na Záruby – Najvyšší vrch Malých Karpát (768 m n. m.) a poskytuje možnosti pešej aj cyklistickej turistiky v smere na Modru, Piešťany a Záhorie…

Pútnicke miesto Hájiček, Trstín Read More »

Skalka u Trenčína

Veľká a Malá Skalka, Trenčín

História pútnického miesta Skalka pri Trenčíne začína začiatkom 11. storočia, kedy tu žili benediktíni – pustovníci – sv. Andrej – Svorad a Beňadik, ktorých pôsobením sa Skalka stala postupne pútnickým miestom. O jaskyni, v ktorej títo svätci žili, je prvá písomná zmienka o jaskyni na Slovensku. V 13. storočí bol na tomto mieste založený benediktínsky kláštor…

Veľká a Malá Skalka, Trenčín Read More »

Rotunda sv. Juraja, Nitrianska Blatnica

Rotunda sv. Juraja, Nitrianská Blatnica

Rotunda sv. Juraja patrí do extravilánu obce Nitrianska Blatnica a je od nej vzdialená približne 5 km. Osamotená stojí na skalnatom výbežku pod úpätím vrchu Marhát, obkolesená lesmi Považského Inovca. Je jediným zachovaným stojacim svedkom dávneho zaniknutého osídlenia. Výsledky ¹⁴C datovania určili jej vznik do roku 830±40 rokov…

Rotunda sv. Juraja, Nitrianská Blatnica Read More »