Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Nitriansky kraj

Kostel sv. Klimenta, Močenok

Baroková stavba kostola je situovaná východne od kaštieľa v priestore ohraničenom murovanou ohradou s trojicou brán. Jej jadro tvorí loď zaklenutá pruskými klenbami, rozšírená o novšie bočné lode s betónovými stropmi. Na východe sa na ňu napája svätyňa s päťbokým záverom a kupolou, k nej zo severnej i južnej strany priliehajú sakristie s valenými klenbami.

Kostel sv. Klimenta, Močenok Read More »

Velkomoravské hradisko - univerzální obrázek

Hradisko Starý Tekov

V strede obce sa nachádza vyvýšený trachytový kopec, obklopený riekou Hron a jej prítokom potokom Perec. Je rozdelený na tri časti, pričom v severovýchodnej časti sa dnes nachádza cintorín, a v juhozápadnej časti zase rodinné domy a záhrady. Vďaka jeho prirodzenej polohe a charakteru terénu tu bolo zrejme situované hradisko z obdobia včasného stredoveku…

Hradisko Starý Tekov Read More »

Archeopark Martinský vrch, Nitra

Martinský vrch bol osídlený už v období neskorej doby kamennej. Koncom 8. a v 9. storočí sa tu rozprestieralo mohutné hradisko s hustým osídlením, ktoré ležlo na terase rieky Nitry. Súčasťou areálu bol aj románsky Kostol sv. Martina z 11. storočia. Jeho počiatky siahajú do predrománskeho, azda už veľkomoravského obdobia…

Archeopark Martinský vrch, Nitra Read More »

Rotunda sv. Juraja, Nitrianska Blatnica

Rotunda sv. Juraja, Nitrianská Blatnica

Rotunda sv. Juraja patrí do extravilánu obce Nitrianska Blatnica a je od nej vzdialená približne 5 km. Osamotená stojí na skalnatom výbežku pod úpätím vrchu Marhát, obkolesená lesmi Považského Inovca. Je jediným zachovaným stojacim svedkom dávneho zaniknutého osídlenia. Výsledky ¹⁴C datovania určili jej vznik do roku 830±40 rokov…

Rotunda sv. Juraja, Nitrianská Blatnica Read More »

Benediktínsky kláštor, Hronský Beňadik

Benediktínsky Kláštor, Hronský Beňadik

Obec leží na strategickej križovatke ciest medzi Pohroním a Ponitrím. Dominantou obce je kláštorný komplex s kostolom sv. Benedikta situovaný na skalnej vyvýšenine. Ide o jeden z najkrajších zachovaných kláštorných komplexov na Slovensku. Kláštor aj kostol postavili v 11. storočí, na mieste so starším včasnostredovekým osídlením…

Benediktínsky Kláštor, Hronský Beňadik Read More »