Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Severní Makedonie

Univerzita sv. Cyrila a Metoděje, Národní a univerzitní knihovna „St. Klement Ochridský “, Skopje

Vliv sv. Cyrila a Metoděje a kult sv. Klimenta lze najít v různých aspektech současného kulturního života v Makedonii. Památka na ně nijak neslábne s časem, protože je stále velmi aktuální. S jejich kultem a oslavami je spojeno mnoho důležitých institucí v hlavním městě Skopje.

Univerzita sv. Cyrila a Metoděje, Národní a univerzitní knihovna „St. Klement Ochridský “, Skopje Read More »

Kostel svatého Jiří, Prespa

Prespa je venkovská oblast přírodních krás s kuriózním jezerem a důležitou historií. O dlouhé historii tohoto regionu svědčí archeologická naleziště na ostrově Golem Grad, stejně jako středověké kostely a kláštery roztroušené kolem Prespy. Ostrov Ail v Prespském jezeře byl prvním hlavním centrem vlády cara Samuela na území Severní Makedonie.

Kostel svatého Jiří, Prespa Read More »

Kostel sv. Sofie, Ohrid

Ochridská katedrála sv. Sofie je jednou z nejvýznamnějších památek v Severní Makedonii, kde sídlí architektura a umění ze středověku. Po dlouhou dobu to byl synodální kostel ochridského arcibiskupství. Byl postaven na základech staré sakrální budovy v období po velké misi sv. Cyrila a Metoděje, v době, kdy makedonští Slované přijali křesťanství ve slovanském jazyce.

Kostel sv. Sofie, Ohrid Read More »