Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

sakrální památky

Klášter Studenica

Pravoslavný klášter byl postaven koncem 12. století. Od roku 1986 je součástí seznamu světového dědictví UNESCO. Studenica představuje vrchol srbské historie. Klášter obsahuje pozůstatky prvního srbského panovníka a zakladatele Studenice, svatého Simeona, ostatky jeho manželky Anastasie a také ostatky, rubáš a rakev prvního srbského krále Štěpána Prvokorunovaného (Stefana Prvovenčaniho).

Klášter Studenica Read More »

Sremska Mitrovica, Vojvodina

Starověké Sirmium bylo město v římské provincii Pannonia, ležící na řece Sávě, na místě moderní Sremska Mitrovica v severním Srbsku. Poprvé zmíněn ve 4. století před naším letopočtem a původně obýván Ilyrové a Keltové, byl dobyt Římany v 1. století před naším letopočtem a následně se stal hlavním městem římské provincie Pannonia Inferior.

Sremska Mitrovica, Vojvodina Read More »

Bucovina, klášter Sucevița

Kostel Sucevița je východní pravoslavný klášter. Je to jeden z osmi vyobrazených kostelů přijatých na seznam světového dědictví UNESCO v letech 1993–2010. Tyto kostely s externími nástěnnými malbami severní Moldávie, postavené od konce 15. do konce 16. století, jsou mistrovskými díly inspirovanými byzantským uměním. Jsou autentické a zvláště zachovalé.

Bucovina, klášter Sucevița Read More »