Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Moldávie

Kišiněv – Národní archiv Moldavské republiky

Národní úložiště dokumentů, které se vztahují k politickému, hospodářskému, společenskému a kulturnímu životu Moldavska, sahají od 15. století až do začátku 21. století. Nejvýznamnějším fondem originálních dokumentů odrážejících společenský, ekonomický, kulturní a administrativní život Moldavska pro 15. – 19. století je sbírka moldavských středověkých aktů.

Kišiněv – Národní archiv Moldavské republiky Read More »