Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Česká republika

Pravoslavný chrám svatého Cyrila a Metoděje

Barokní kostel podle projektu K. I. Dientzenhofera a P. I. Bayera byl postaven v letech 1730 – 1736. Interiér chrámu pravoslavné církve má štukovou výzdobu M. I. Palliardiho a fresky K. Schöpofa. Památku parašutistů, kteří v kryptě našli úkryt po provedení atentátu na Reinharda Heydricha v květnu 1942, připomíná expozice o heydrichiádě v podzemních prostorách.

Pravoslavný chrám svatého Cyrila a Metoděje Read More »

Pražský hrad - Průhonice

Katedrála sv. Víta, sv. Václava a sv. Vojtěcha na Pražském hradě

Katedrála Metropolinan, prominentní příklad gotické architektury; Na seznamu památek UNESCO je spousta uměleckých děl věnovaných kamenným reliéfům sv. Cyrila a Metoděje – Cyril a Metoděj v lunetách katedrály, Cyril a Metoděj na dřevěných branách uvnitř katedrály, 20. století 2 sochy – sv. Cyrila od Václava Levého, 1870 a sv. Metoda od Josefa Václava Myslbeka, 1870 v kapli sv. Jana Předchůdce Scény ze života sv. Metoda a sv. Cyrila na vitráži od Alfonse Muchy ze třicátých let 20. století. „Svatý Metoděj křtí svatou Ludmillu“, bronzová socha Karla Pokorného, 1933.

Katedrála sv. Víta, sv. Václava a sv. Vojtěcha na Pražském hradě Read More »

Emauzy, opatský kostel Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů (svatých Cyrila, Metoděje, Vojtěcha a Prokopa)

Klášter založil 21. listopadu 1347 král a pozdější císař Karel IV. Také pro Pannu Marii si vybral svatého Vojtěcha a Prokopa, Cyrila a Metoděje a Jeronýma (kteří byli tehdy považováni za autory slovanského písma). Do kláštera pozval chorvatské mnichy, kteří ve slovanštině sloužili římské liturgii a používali hlaholské písmo.

Emauzy, opatský kostel Panny Marie, sv. Jeronýma a slovanských patronů (svatých Cyrila, Metoděje, Vojtěcha a Prokopa) Read More »

Praha

Oživení cyrilometodějské tradice v českomoravských zemích souvisí s politikou českého krále a císaře Svaté říše římské Karla IV. Lucemburského a jeho národní doktríny. Po svém dosazení na trůn, který měl v úmyslu povýšit pražské biskupství na arcibiskupství a oddělit jej spolu s moravskou diecézí olomouckou od arcidiecéze Mainzu, začal důsledně a cíleně prosazovat myšlenku slovanských kořenů svého českého lidu.

Praha Read More »