Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Přednášející na konferenci

Peter Ivanič

Předseda Vědeckého výboru sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, Univerzita Konštantína Filozofa Nitra

Působí jako profesor historie v Ústavu pro výzkum kulturního dědictví Konstantina a Metoděje na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitře, který v současnosti vede. Ve svých vědeckých pracích se zaměřuje na výzkum christianizace středoevropského prostoru v raném středověku a cyrilometodějského kulturního dědictví s důrazem na šíření úcty k těmto světcům. Od roku 2008 je šéfredaktorem mezinárodního vědeckého časopisu Konštantínove listy. Kromě toho je členem redakčních rad několika mezinárodních odborných časopisů. V roce 2017 byl zvolen předsedou mezinárodního vědeckého výboru Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje.

Přednáška:
11:00 – 12:00 | PRVNÍ ČÁST: KULTURNÍ STEZKY JAKO NOSITELÉ EVROPSKÝCH HODNOT
Evropské hodnoty ve vztahu k cyrilometodějskému dědictví

Kontakt

Martina Janochová
martina.janochova@cyril-methodius.eu
+420 733 161 674

Sociální sítě

Adresa

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.
J. A. Bati 5520
760 01 Zlín, Česká republika

© EKSCM 2022

web by Martin Peterka