Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Kulturní stezka Rady Evropy

Cyrilometodějská stezka

Objevte jedenáct století trvající výrazný vliv
na kulturní dějiny a kulturní identitu Slovanů.

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje se věnuje okazu spolupatronů Evropy, sv. Cyrila a Metoděje. Šířením pozitivních evropských hodnot, které sv. Cyril a Metoděj v 9. století vytvářeli a jako spolupatroni Evropy stále vytvářejí, přispívá Cyrilometodějská stezka k modernímu evropanství – porozumění, kulturnímu vstřícnému dialogu a jednotě kontinentu. V dnešní těžké době tyto hodnoty nabývají mimořádného rozměru. Prosíme přátele kulturních stezek, aby v rámci svých možností podpořili obyvatele Ukrajiny ať už finančními nebo jinými způsoby. Děkujeme.

KULTURNÍ STEZKA
RADY EVROPY

Program Kulturní stezky, který zahájila Rada Evropy v roce 1987, představuje prostřednictvím cesty napříč časem a prostorem, jak různé evropské kultury a státy přispívají ke společnému evropskému kulturnímu dědictví.

Kulturní stezky prokazují rozmanitosti živých kultur a kombinace místního dědictví s evropskými myšlenkami. Umožňují objevování nových destinací a vrhají světlo na zapomenuté nebo skryté aspekty společného dědictví.

KULTURNÍ STEZKA
RADY EVROPY

Kulturní cesty uvádějí do praxe základní hodnoty Rady Evropy: lidská práva, kulturní demokracii, kulturní rozmanitost a identitu, dialog, vzájemnou výměnu a obohacování napříč hranicemi a staletími. V roce 2022 existuje 48 certifikovaných Kulturních stezek Rady Evropy.

Síť slovanské kultury

Od prvního slovanského písma – hlaholice – a staroslověnštiny až po současnost.

Síť lokalit

Zajímavá místa spojená s šířením cyrilometodějského odkazu.

Síť tras

Inspirovaná putováním slovanských misionářů a jejich následovníků.

Síť akcí

Kulturní a vzdělávací aktivity po celý rok.

Síť produktů

Koordinované pod společným logem Cyrilometodějské cesty.

Síť institucí

Udržujících dědictví svatých Cyrila a Metoděje.

Icons of Cyril and Methodius in Velehrad

Co je Cyrilometodějská stezka

Připomenutí a inspirace cyrilometodějským odkazem, zhodnocení křesťanských tradic a kultury zemí spojených s misií svatých Cyrila a Metoděje a také jejich následovníků, vytváří v Evropě zajímavé téma pro poznávání.

Cíle sdružení EKSCM

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje je mezinárodní sítí partnerů, která se snaží zviditelnit a zachovat jedinečné evropské dědictví, autentický příběh cyrilometodějské mise.

Členství ve sdružení EKSCM

Sdružení je otevřeno novým členům, kteří mají zájem podpořit jeho cíl – vytvoření udržitelné partnerské sítě rozvíjející mezinárodní kulturní stezku tematicky zaměřenou na cyrilometodějský odkaz.

Zájmová místa

Objevte místa spojená s cyrilometodějským dědictvím.

NOVINKY

Cyrilometodějská slavnost pro slovenské rodáky v Nové Bělé na Spiši v Polsku

Letos si připomínáme 1160. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje k našim předkům. Na 14. února letošního roku připadá 1154. výročí úmrtí svatého Cyrila. Náš program začíná v sobotu 11. února v 16.00 vernisáží filatelistické výstavy Živé cyrilometodějské dědictví, jejímž autorem je filatelista pan Jozef Kútny ze slovenského Močenka. 

Umělci připravili tvůrčí aktivity s tématem hlaholice pro děti základních škol

Sdružení EKSCM realizuje jednoletý (4/2022–3/2022) přeshraniční projekt „Cyrilometodějská stezka – kultura a vzdělávání bez hranic“ podpořený Fondem malých projektů programu Interreg V-A SR-ČR zaměřený na zatraktivnění školní i mimoškolní výuky o odkazu Velké Moravy a intenzivnější spolupráci s mladou generací a současnými umělci, kteří se ve své tvorbě cyrilometodějskému odkazu soustavně věnují.

Dokončeno značení další cyrilometodějské trasy v Česku: Svatý Kopeček – Olomouc (UNESCO) – Kroměříž (UNESCO) – Velehrad

Podařilo se dokončit značení dálkové pěší trasy Svatý Kopeček u Olomouce – Velehrad, která měří 109 km. 11.11.2022 o tom informoval sekretariát sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje ve Zlíně vedoucí značkařů Klubu českých turistů Pavel Přílepek. Jde o další ze souboru cyrilometodějských tras s centrem na Velehradě, a sice tzv. arcibiskupskou cestu, která vede rovinatou Hanou a kolem toku řeky Moravy a přes Chřiby.

Cyrilometodějská stezka podporuje přeshraniční spolupráci v kultuře i vzdělávání

Zástupci sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, zástupci Žilinského kraje a činovníci obce Terchová zrealizovali ve druhé polovině listopadu společně s umělci a lektory mezinárodní pracovní setkání v slovenské obci Terchová a okolí, a to za účelem přípravy tvůrčích aktivit pro žáky základních škol z obou stran česko-slovenské hranice.

14|15 BAŤŮV INSTITUT hostí výstavu věnovanou Cyrilometodějské stezce

Před budovou 14 je k vidění panelová výstava Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy, která poutavým způsobem přibližuje prostřednictvím textů a fotografií odkaz svatých Cyrila a Metoděje a jejich následovníků. Kolemjdoucí seznámí mimo jiné také s trasami Cyrilometodějské stezky přímo ve Zlínském kraji.

Pro Cyrilometodějskou stezku se podpisem memoranda otevřela možnost spolupráce v italské Akvileji

Zástupci Zlínského kraje a sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje na straně jedné a představitelé italského poutního místa Aquileia na straně druhé podepsali v sobotu 5. 11. 2022 v obci Modrá memorandum o porozumění.

Cyrilometodějská stezka získala ve slovinské Lublani Hlavní cenu BIG SEE za design v cestovním ruchu

Mezinárodní porota ceny BIG SEE udělila ve slovinské Lublani Cyrilometodějské stezce – Kulturní stezce Rady Evropy Hlavní cenu v kategorii Kreativní příběh jako zážitek a Cenu za design v cestovním ruchu v kategorii Kreativní příběh a identita jako zážitek.

PUTUJME
BEZ HRANIC

Poznejte příběhy památných míst Moravy a Slovenska, řešte kvízové otázky a tajenku napsanou hlaholicí. Poznejte odkaz Velké Moravy, odkaz našich předků.