Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Hradiště Staré Zámky, Brno-Líšeň

Podívejte se na video

Hradiště Staré Zámky

Ostrožní pravěké hradiště bylo osídleno v mladší době kamenné, starší době železné a v době keltské. Později bylo obnoveno v době Velkomoravské říše (830-906), kdy zde stála opevněná osada, která se stala správním střediskem brněnského prostoru.

Historické hradiště ležící v jižní části Moravského krasu v katastru dnešní městské části Brno-Líšeň, asi 1,5 km severovýchodně od středu obce. Lokalita, chráněná jako archeologická památková rezervace, se nachází na skalní ostrožně obtékané potokem Říčkou. Osídlení areálu se datuje od konce neolitu až do začátku 11. století. V období svého největšího rozkvětu – v době velkomoravské – se hradisko vzhledem ke své strategické poloze na spojnici centrální oblasti říše s železářskými hutěmi v Moravském krasu stalo jedním z významných center státu, a lze ho tedy považovat za přímého předchůdce města Brna.

Co zde můžete navštívit?

Natočilo se o hradišti Staré Zámky

Pravěké Brno, 9. část

Podívejte se na video

Pravěké Brno, 8. část

Podívejte se na video

Informace z historie

Dějiny hradiště

Historie tohoto místa se začala psát před více než 800 lety, kdy do údolí říčky Salašky přišlo prvních 12 cisterciáckých mnichů, aby nedaleko obce Veligrad (dnešní Staré Město) vybudovali svůj klášter.

Kde získat turistické informace?

Kontakty

Na Velehradě jsou dvě informační centra, kde mohou turisté a návštěvníci získat informace o prohlídkách, akcích, výstavách a dalších aktivitách, které v obci dějí.

Informační centrum TO JE Brno

Panenská 712/1, 60200 Brno-město, Česko
tel. +420 602 404 246
e-mail: panenska@ticbrno.cz
web:ticbrno.cz

Informační centrum pod krokodýlem

Radnická 368/8, 60200 Brno-město, Česko
tel: +420 542 427 150
e-mail: info@ticbrno.cz
web: ticbrno.cz

Jak se dostat na hradiště?

Staroslovanská osada Staré Zámky se nachází nad malebným údolím řeky Říčky. K hradišti se nejlépe dostanete od autobusové zastávky Líšeň - hřbitov, odkud se můžete vydat po žluté turistické značce. Za hřbitovní zdí se nachází zalesněné pole. Půjdete-li ještě kousek dál, vstoupíte na kamenitou cestu lemovanou křovinami, která končí na lesní cestě u rozcestníku Staré Zámky. Za lesem je nenápadná odbočka doprava, která vede k místu zvanému Staré Zámky.

Tipy na ubytování?