Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Přednášející na konferenci

Stefano Dominioni

Stefano Dominioni, výkonný sekretář Rozšířené částečné dohody o Kulturních stezkách Rady Evropy, ředitel Evropského institutu kulturních stezek v Lucemburku

Odpovídá za dohled nad certifikací kulturních stezek Radou Evropy v oblasti evropské kultury a kulturního dědictví ve 46 členských státech a za pravidelné hodnocení stávajících 45 certifikovaných kulturních stezek. Dr. Dominioni dohlíží na činnost správní rady EPA a statutárního výboru, na řízení Evropského institutu kulturních stezek a na koordinaci s Kulturními stezkami Rady Evropy. Je zodpovědný za spolupráci s Evropskou unií a mezinárodními organizacemi, jako jsou UNESCO, OECD a UNWTO. Během své kariéry v Radě Evropy pracoval pro Generální ředitelství pro vzdělávání, kulturu a mládež a Generální ředitelství pro sociální soudržnost. Doktorát získal na Yaleově univerzitě a bakalářský titul na Milánské univerzitě.

Přednáška:
10:00 – 10:45 Úvodní slova

Kontakt

Martina Janochová
martina.janochova@cyril-methodius.eu
+420 733 161 674

Sociální sítě

Adresa

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.
J. A. Bati 5520
760 01 Zlín, Česká republika

© EKSCM 2022

web by Martin Peterka