Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Archeologicky a kulturně významné lokality

Cyrilometodějské hmotné dědictví

Živé kulturní dědictví

Z geografického hlediska pokryla samotná misie i její kulturní dědictví poměrně velké teritorium. Velká Morava se rozkládala především na území Česka (jeho východní části) a západního Slovenska, ale také v Maďarsku a Rakousku. Slovanská Dolní Panonie zahrnovala hlavně dnešní Maďarsko, ale také Chorvatsko a Srbsko. Životní osudy svatých Cyrila a Metoděje před misií a během ní se odvíjely rovněž v regionech na území dnešního Řecka a Turecka, Německa, Slovinska, Itálie, Ukrajiny a Ruska (na území Krymu a historické Kyjevské Rusi). Jakmile byli Cyrilovi a Metodějovi přímí následovníci vyhnáni z Velké Moravy, cyrilometodějská kulturní idea a její obsah se rozšířily mezi Slovany žijícími na území současného Bulharska, severní Makedonie a jižní Albánie, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a rovněž Kosova, Černé Hory, Rumunska, Moldavska a Polska. Vzato do důsledků je dnes cyrilometodějské dědictví přítomno ve všech zemích píšících cyrilicí/azbukou.