Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

KONTAKTNÍ INFORMACE

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje

Adresa:

J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, Česká republika

E-mail:

info@cyril-methodius.cz

Telefonní číslo:

+420 733 161 675

Zuzana Vojtová

ředitelka
zuzana.vojtova@vychodni-morava.cz
tel.: +420 577 043 900

Dana Daňová

předsedkyně Řídícího výboru
dana.danova@gmail.com

Martina Janochová

projektová manažerka
martina.janochova@cyril-methodius.eu
tel.: +420 577 043 904

Martin Peterka

projektová manažerka
martin.peterka@cyril-methodius.eu
tel.: +420 577 043 907