Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Ohrid, Church of Saints Clement and Panteleimon

Kostel svatého Klimenta a Pantelejmona, Plaoshnik, Ohrid

Podívejte se na video

Kostel svatého Klimenta a Pantelejmona

Plaosnik se nachází na ploché náhorní plošině na jižním úpatí vyššího (západního) kopce Ohridu, mezi pevností Samoil a kostelem svatého Jovana Kanea, nedaleko Ohridského jezera. Jedná se o působivý archeologický komplex, který obsahuje kulturní vrstvy z pravěku, starověku a středověku. Ochridská památková služba prováděla první archeologické zásahy v Plaoshniku od října 1942 do května 1943 (s přestávkami), a to v prostoru v rámci pozůstatků mešity sultána Mehmeda.

 Archeologové objevili pozůstatky kostela svatého Klimenta a hrob svatého Klimenta Ochridského. Klášter svatého Klimenta v Plaoshniku je fyzickou reprezentací života a díla svatého Klimenta. Klášter v Plaoshniku byl nejen nejoblíbenějším domovem světce, ale také místem jeho věčného odpočinku. Bylo to také místo, kde probíhala vzdělávací a literární činnost, která vedla k vytvoření centra osvěty slovanského světa.
V Plaoshniku je několik budov, například Muzeum Plaoshniku, Knihovna svatého Klimenta, Galerie ikon, Institut humanitních věd, koleje a teologická fakulta, které se v současné době staví.

Co zde můžete navštívit?

Bylo natočeno o Ohridu

Historické poklady Ochridu

Podívejte se na video

"Plaoshnik" & Samoilova pevnost

Podívejte se na video

Informace z historie

Dejiny kostola

Svatý Kliment využíval nově vzniklý kostel jako liturgickou stavbu a místo, kde učil své žáky staroslověnštině a hlaholici. Po své smrti v roce 916 byl Kliment pohřben uvnitř kostela; jeho hrob existuje dodnes.

Kde získat turistické informace?

Kontakty

Makedonská pravoslavná církev - Debarsko-kičevská eparchie

Dimce Malenko b.b., Ohrid N. Macedonia
tel. +389 046/266-805

Ústav pro ochranu kulturních památek a muzeum

"Boro Shain Street" č. 10 6000 Ohrid, Severní Makedonie
tel. +389 (0) 4626 2498
e-mail: infomuzejohrid.mk
web: muzejohrid.mk/home-en

Doprava - jak se dostat do kostela?

Můžete se sem dostat pěšky nebo autem. Počítejte s tím, že cesta do Plaosniku zahrnuje trochu chůze do kopce. K návštěvě kostela a archeologických nálezů v jeho okolí nepotřebujete rezervaci/kupování vstupenek předem. Vstupenku si koupíte u vstupu. Prohlídka trvá 40 minut (uvnitř kostela + procházka po všech archeologických nálezech v okolí kostela). Areál je otevřen pro turisty, není přístupný autobusy. Skupina turistů by měla jít pěšky 500 m od Horní brány.

Tipy na ubytování