Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Kostol svätého Kríža v Devíne

Podívejte se na video

Kostol svätého Kríža

Farský kostol sv. Kríža z 13. st., ktorý prešiel viacerými architektonickými úpravami a predstavuje zaujímavú kombináciu gotického a barokového slohu. V jeho okolí bolo odkryté rozsiahle pohrebisko z čias Veľkej Moravy. Nález náhrobného kameňa s bohatou symbolikou viedol k domnienkam, že práve tu je pochovaný sv. Metod. 

Kostol je architektonickým i archeologickým skvostom. Predpokladá sa, že stavba bola jednoloďovou plochostropnou architektúrou z druhej polovice 13. storočia . Za najstaršiu časť kostola sa pokladá krypta pod južnou loďou.Na kostole môžeme nájsť pozostatky architektúry románskej, renesančnej, gotickej, barokovej i klasicistickej. Napriek všetkým prestavbám ostáva jeho gotický charakter zachovaný. Najrozsiahlejšie stavebné práce na Kostole svätého kríža v Devíne sú z roku 1420, t. j. z obdobia, keď vlastníkom hradu Devín s mestečkom pod hradom bol Mikuláš Garay s manželkou Annou, dcérou grófa Hermana z Cejle. Písomné záznamy z tejto prestavby sa nezachovali. V roku 1529 bol kostol vypálený Turkami. Neskôr kostol opäť zrenovovali (v rokoch 1672 – 1673). V r. 1785 sa zdržiaval na devínskej fare u svojho dobrého priateľa farára Michala Salakyho prvý kodifikátor spisovnej slovenčiny Anton Bernolák, tu napísal a vydal svoju knihu „Nová bibliotheca“. Devínsky kostol bol v roku 1820 zasvätený úcte svätého kríža.

Co zde můžete navštívit?

Informace z historie

Dejiny kostola

Farní Kostel svatého Kříže v Devíně měl složitý stavební vývoj. Původní jednolodní kostel bez věže se čtvercovým presbytářem (pravděpodobně z poloviny 13. století) stavitelé postupně rozšířili na gotické trojlodí. Z let 1672–1673 se zachovaly účty související s obnovou starobylého devínského kostela. Roku 1772 byla stavebně upravena věž kostela a vybudován hlavní vstupní a boční portál. Roku 1788 byl zaklenut presbytář klasicistní (diamantovou) klenbou.

Kde získat turistické informace?

Kontakty

The hillfort is in the administration of the Balneological Museum in Piešt’any.

Farský úrad Bratislava - Devín

Istrijská 15, 841 07 Bratislava, Slovensko
tel. +421 902 710 334
e-mail: fara.devinska@gmail.com
web: devinska.fara.sk

Miestny úrad Bratislava - Devín

Kremeľská 878/39, 84110 Bratislava - Devín, Slovensko
tel. +421 02 / 60 20 25 11
e-mail: info@devin.sk
web: www.devin.sk

Ako sa dostať ku kostolu?

Ak cestujete autom, využite rozsiahle parkovisko pod kostolom. Bratislava je ľahko dostupná autobusom alebo vlakom a na cestu na Devín môžete využiť mestskú hromadnú dopravu. Auto vôbec nepotrebujete. Jazdí tu autobus 129 a nočný autobus N29, takže sa nemôžete stratiť. Cestovný poriadok linky 129 je tu. N29 sa nachádza tu. Zastávka má názov: Cyril a Metod.

Fotogalerie