Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

ARCHEOPARK
CHOTĚBUZ-PODOBORA

Podívejte se na video

Chotěbuz-Podobora

Ve zdejších lesích na vyvýšeném kopci se kdysi nacházelo opevněné hradiště, které bylo z jedné strany chráněno řekou Olší a z druhé příkopem a strmými svahy. Opevněné sídlo zde bylo poprvé vybudováno na konci doby bronzové a ve starší době železné. O několik set let později ho na stejném místě nahradilo ohrazené raně středověké slovanské hradiště, jehož přibližnou podobu rekonstruuje dnešní Archeopark.

V prosinci roku 2015 byla úspěšně ukončena stavba dlouho očekávané multifunkční vstupní budovy Archeoparku v Chotěbuzi-Podoboře, jenž je jednou z poboček Muzea Těšínska. Uzavřela se tím zásadní kapitola historie výstavby Archeoparku, který byl jako replika slovanského hradiska průběžně budován v lesích nedaleko Českého Těšína již od roku 2001. Navázal na význam, který zdejší lokalita měla jak v dávných dobách, tak dnes, kdy jde o jedno z předních českých archeologických nalezišť prohlášených za kulturní památku. Vděčit za to může primárně nesmírně bohaté historii osídlení, jež bylo s Chotěbuzí-Podoborou svázáno již od pravěku a jehož stopy dnes představují významnou studnici informací o dějinách těšínského regionu.

Co zde můžete navštívit?

Natočilo se o archeoparku

TOULAVÁ KAMERA

Podívejte se na video

OTEVŘENÍ AKROPOLE

Podívejte se na video

TIP NA VÝLET

Podívejte se na video

Informace z historie

Z DĚJIN CHOTĚBUZSKÉ LOKALITY

Opevněné sídlo bylo na říční terase v dnešní Chotěbuzi poprvé vybudováno a osídleno již v pravěku – na přelomu pozdní doby bronzové a starší doby železné. Po svém zániku a opuštění, k němuž došlo zhruba v mladší době laténské, čekalo dalších zhruba 1200 let, než se na místo vrátili lidé.

Kde získat turistické informace?

Kontakty

Pro získání informací mohou turisté navštívit přímo místo sídla archeoparku nebo Muzeum Těšínska, pod jehož správu archeopark spadá.

Archeopark Chotěbuz-Podobora

Karvinská 455, 73561 Chotěbuz
tel. + 420 552 309 133
e-mail: archeopark@muzeumct.cz
web: www.archeoparkchotebuz.cz

Muzeum Těšínska

Masarykovy sady 103/19, 737 01 Český Těšín, tel: +420 558 761 211
e-mail: muzeum@muzeumct.cz
web: www.muzeumct.cz

Turistické informační centrum města Český Těšín

Štefánikova 17/27, 73701 Český Těšín,
tel: +420 720 043 697
e-mail: info@ic-tesin.cz,
web: www.ic-tesin.cz

Jak se dostat do Archeoparku?

Archeopark Chotěbuz-Podobora leží přibližně 5 km od Českého Těšína. Dopravit se k nám můžete vlakem, autobusem, autem i na kole.
AUTEM. Pro osobní vozidla je vyhrazeno parkoviště, které se nachází cca 350 m od našeho areálu.
VLAKEM A AUTOBUSEM. Železniční zastávka Chotěbuz je vzdálená asi 20 minut volnou chůzí od našeho areálu. Ze zastávky jděte směrem k hlavní silnici, poté doprava. Před silničním mostem směrem na Karvinou jděte vlevo po vedlejší cestě a pokračujte kolem Rybího domu až ke vstupu do Archeoparku. Autobusová zastávka Chotěbuz, železniční stanice se nachází u nádraží.
NA KOLE. U vstupní budovy jsou k dispozici stojany na kola.

Tipy na ubytování?