Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Česko

Hvězdicové putování na Velehrad

Trasy Cyrilometodějské stezky v Česku

Vítejte na stezce s 928,5 km značených a dobře udržovaných turistických tras v Česku. Stezka, která stírá hranici mezi poutníkem a turistou. Ve spolupráci s Klubem českých turistů vznikly dálkové značené trasy spojující významná poutní místa na Moravě a v Čechách pro jednotlivce i skupiny turistů. Trasy Cyrilometodějské stezky odkazují na kulturní kořeny Slovanů spojené s příchodem soluňských bratří, svatých Cyrila a Metoděje, na Velkou Moravu. Na rozcestnících Klubu českých turistů najdete tmavě modré samolepky s bílým symbolem Cyrilometodějské stezky.

Trasy v Česku směřující na Velehrad vedou z pěti směrů, např. z Jablunkova přes Pustevny v Beskydech, ze Skalky u Trenčína na Slovensku přes Uherské Hradiště nebo ze Šaštína přes velkomoravské lokality Kopčany a Mikulčice. Pěšky je možné jít také z Levého Hradce u Prahy přes Sázavu a Křtiny nebo ze Svatého Kopečku přes Olomouc a Kroměříž. 

Co nás čeká?

Náš tip:

Vezměte si s sebou dostatek jídla a pití, protože na některých úsecích trasy není během putování možné zakoupit žádné jídlo. 

Kudy putujeme?

Doporučené rozložení jednodenních etap včetně ubytování v cílových destinacích.

Wisla (PL) - Velehrad

Trasa dlouhá 200 km vede převážně příjemnou krajinou Slezska a moravského Valašska. Můžete začít v polské Visle, známém sportovním a turistickém středisku, a pokračovat přes Malý a Velký Stožek přes hranice do Jablunkova v České republice. Zde můžete navštívit unikátní Světové muzeum a biblickou knihovnu umístěnou v bývalém klášteře. Na své cestě Moravskoslezskými Beskydami - rozsáhlou chráněnou krajinnou oblastí v České republice - vystoupáte na mnoho hor, například na Kozubovou, Vyšní Kamenitý nebo Bílý Kříž. Přes oblíbené středisko Bílá, které je celoročně hojně navštěvováno turisty, a neméně oblíbené Pustevny se dostanete na Radhošť, 1129 m n. m. Na Radhošti se můžete vydat na výlet do horských středisek. Odtud můžete pokračovat přes Rožnov pod Radhoštěm s Valašským muzeem v přírodě nebo Svatý Hostýn - významné poutní místo - až na Velehrad, významné místo úcty svatých Cyrila a Metoděje.

Velehrad - Mikulov

Trasa spojuje tři rozsáhlá pohoří, a to Chřiby, Moravský kras a CHKO Pálava, a dále propojuje místa s bohatou duchovní a kulturní tradicí. Velehrad, Křtiny, Brno, Rajhrad a Mikulov. Na své si přijdou i milovníci přírody. Putování po hřebenech přinese krásné výhledy. Na území České republiky trasa kombinuje trasy Cyrilometodějské a svatojakubské stezky a pokračuje z Mikulova do Rakouska a Itálie.

Svatý Kopeček - Velehrad

Trasa Cyrilometodějské stezky Svatý Kopeček – Velehrad představuje ideové propojení počátků církevní struktury v době velkomoravské se současným centrem moravské církve. Značená trasa začíná u baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce, která je vyhledávaným cílem obdivovatelů barokní krásy, mnoha poutníků a také srdcem farnosti, kde se odehrávají ta nejcennější tajemství víry. Kroky vás dále zavedou do Olomouce, která je sídlem arcibiskupa – metropolity moravského, nástupce arcibiskupa Metoděje. Olomouc se pyšní památkou UNESCO – sloupem Nejsvětější Trojice, ale také arcibiskupským palácem a katedrálou sv. Václava. V období Velké Moravy představovala Olomouc strategické místo na křižovatce obchodních cest. V blízkosti trasy lze dále navštívit poutní chrám v Dubu nad Moravou. Jedná se o nádherný vrcholně barokní chrám se dvěma 59 metrů vysokými věžemi, který patří k největším chrámovým stavbám na Moravě. Trasa pokračuje přes Tovačov, jehož dominantou je stejnojmenný zámek s 96metrovou věží. Prochází se kolem známých a oblíbených tovačovských jezer a rybníků. Další zajímavou zastávkou je město Kroměříž, které bylo v roce 1997 vyhlášeno nejkrásnějším historickým městem České republiky a o rok později byl zdejší arcibiskupský zámek spolu s Květnou a Podzámeckou zahradou zapsán na listinu světového kulturního dědictví UNESCO. Putování končí na Velehradě, kde se sbíhají cyrilometodějské trasy z více směrů.

Skalka u Trenčína - Velehrad

Trasa Skalka u Trenčína – Velehrad spojuje jedny z nejstarších poutních míst moravsko-slovenského pomezí a přivádí vás do doby středověkých klášterů, kdy se formovalo křesťanské myšlení. To přivedlo Slovany provozující obchod s otroky k nalezení vnitřní důstojnosti a rozmachu vlastní kultury, dokonce i psané, zavedením prvního slovanského písma – hlaholice. Pojďte po stopách odkazu Velké Moravy podmanivou krajinou Bílých Karpat (biosférická rezervace UNESCO) a Prakšické vrchoviny a naslouchejte příběhům, které ji oživují. Poznáte skutečné skvosty – působivá poutní místa, svérázné Kopanice kolem Žítkové, pozoruhodné muzeum v Bojkovicích, lázeňskou kulturu skvostných Luhačovic i královské město Uherské Hradiště a také Staré Město a Modrou spojené s obdobím velkomoravským. Cyrilometodějská stezka tak navléká jako korálky místa, která zásadním způsobem ovlivnila zdejší kulturní prostředí. Nespočet kulturních událostí spjatých s neopakovatelnou atmosférou a pohostinností jsou na této trase důkazem, že z tradic a zachovalé přírody zdejší lidé čerpají svoji životní sílu dodnes. Nechejte se jimi inspirovat!

Hodonín - Velehrad

Trasa začíná v Hodoníně, kam je dobré vlakové i autobusové spojení. Odtud se vydejte do významného velkomoravského centra – archeoparku Mikulčice–Kopčany. V Mikulčicích spatříte rozsáhlé archeologické naleziště, v Kopčanech zase poslední částečně dochovaný kostel z 9. století. Obě místa nyní spojuje lávka Velké Moravy. Dále pokračujte do Holíče, bývalého letního sídla habsburského rodu, kde se nachází barokní zámek s opevněním. Neopomeňte navštívit královské město Skalicu s bohatou historií sahající do mladší doby kamenné. Od Skalice budete procházet celkem čtyřmi přístavy Baťova kanálu. Využijte příležitosti půjčit si lodičku a zkuste plavbu po tomto unikátním technickém díle. Cestou nemiňte Petrov známý zdobeně malovanými vinnými sklepy v Plžích. Prohlédněte si také Strážnici se skanzenem – Muzeem vesnice jihovýchodní Moravy – a zámkem s areálem, který je dějištěm mezinárodního folklorního festivalu. Odtud se pokračuje neobydlenou krajinou. Užijte si především borové lesy u Bzence, které jsou v září a říjnu každoročně cílem houbařů. Trasa dále vede otevřenou krajinou mezi poli a vinohrady. Díky tomu nabízí pěkné výhledy. Zajímavostí etapy jsou Žeravice, kde byl na kněze ordinován J. A. Komenský, „učitel národů“. Dále se dostanete do Chřibů, které jsou velmi zajímavou oblastí nejen z hlediska přírodovědného, ale i historického. Nechte se okouzlit romantickými lesními zákoutími se skalisky, studánkami, potoky, hlubokými údolími i místy s dalekým rozhledem a řadou archeologických míst.

Levý Hradec - Velehrad

Spojení Čech a Moravy mezi Levým Hradcem a Velehradem navazuje svými krajními dotyky na dávné uzly šíření víry, vzdělanosti a potažmo kultury, původně ve směru od východu k západu, jak je nám známo. Dnes je poutní trasa s již 40letou tradicí směrována především ve směru východním k nejvýznamnějšímu poutnímu místu naší země, k Velehradu. Od kostela sv. Klimenta v Levém Hradci, nejstaršího stojícího kostela Čech, se vine trasa naší metropolí přes Pražský Hrad a dál podél Vltavy míjí dávné střediska slovanské vzdělanosti Emauzy pod Vyšehradem. U Kunratic opouští Prahu směrem k proslulému Průhonickému parku a dál stoupá povodím Botiče až k jeho prameni, odkud nadlouho zapadne do hlubin lesů podél řeky Sázavy. Přes věhlas místních pivovarů ve Velkých Popovicích a Kácově tomuto kraji vévodí město Sázava s klášterem, v němž svatý Prokop před tisíci lety pozvedl slovanskou liturgii a písemnictví i pro západní část naší země. Míjejíce meandry Sázavy s výhledy na hrady a zámky v Ratajích, Českém Šternberku, Zruči, Ledeči nebo Světlé spočine naše cesta u dalšího poutního místa u Ždáru na Zelené Hoře s kostelem sv. Jana Nepomuckého, vyšperkovaného Santiniho architekturou. Po přechodu rozvodí, kdy opouštíme povodí Sázavy a přicházíme do povodí Svratky, nám také už ve Vítochově poblíž Bystřice nad Pernštejnem připomíná místní kostel sv. Cyrila a Metoděje naše přibližování se k Velehradu, nejen příchodem na Moravu. Od Bystřice zvolna a přitom vytrvale klesá cesta až k Tišnovu s jeho románským klášterem …. S tradicí… O etapu dál nás vranovský klášter Paulánů svým tichým vzezřením uvádí symbolicky do nespoutané přírody Moravského krasu, skrze nějž hlubokými lesy doputujeme až do Křtin, k poutnímu chrámu Jména Panny Marie, čirou náhodou zas z ruky Santiniho. Závěrečná část poutní trasy přes věhlasný Slavkov do vrchoviny Chřiby nabízí jak prohlídku hradu v Buchlově, tak tiché a táhlé lesní stezky po chřibském hřebeni až do chvíle, kdy se před poutníkem otevírá toužebně očekávaný sestup do Velehradu a po něm přicházející výhled na katedrálu.

Proč se vydat po trasách Cyrilometodějské stezky?

Dálkové trasy Cyrilometodějské stezky vás zvou na poutní místa a archeologická naleziště, která významně přispěla k rozvoji slovanské kultury. Jsou značené v obou směrech a vybízejí k putování bez hranic, nejen státních.

Co lze získat?

Snad každý si rád přináší něco z turistiky ať už to jsou různé turistické a upomínkové předměty. Bude-li putovat po Cyrilometodějské stezce, máme pro vás připraveny následující tiskoviny, které by vás mohly motivovat k putování po stezce: