knihovny/archivy

Kišiněv – Národní archiv Moldavské republiky

Národní úložiště dokumentů, které se vztahují k politickému, hospodářskému, společenskému a kulturnímu životu Moldavska, sahají od 15. století až do začátku 21. století. Nejvýznamnějším fondem originálních dokumentů odrážejících společenský, ekonomický, kulturní a administrativní život Moldavska pro 15. – 19. století je sbírka moldavských středověkých aktů.

Rakouská národní knihovna

Spolu s Vídeňskou univerzitou má na starosti mezuniverzitní magisterský program „Knihovnické informační studie (MSc)“. Fond ANL představuje široký historický, geografický, kulturní a politický kontext. Výzkum založený na těchto hospodářstvích představuje významný příspěvek k rakouským a evropským intelektuálním a kulturním dějinám.

Opatství Heiligenkreuz

Opatství Heiligenkreuz (Stift Heiligenkreuz) je cisterciácký klášter v obci Heiligenkreuz v jižní části vídeňského lesa. Založen v roce 1133, je to nejstarší nepřetržitě obsazený cisterciácký klášter na světě. Klášterní knihovna je s více než 270 000 svazky největší soukromou knihovnou v Rakousku. Srdcem knihovny je středověká sbírka 1250 rukopisů a 860 prvotisků. Dnes je klášterní knihovna institucí znalostí a partnerem různých regionálních i mezinárodních výzkumných center.

cs_CZČeština