archeologické památky

Nitriansky hrad, Nitra

Nitriansky hrad

Včasnostredoveká nitrianska aglomerácia mala podobný rozsah, ako Nitra v 2. polovici 20. storočia. Jej dominantou bol od začiatku 9. storočia Nitriansky hrad. Ten vznikol na prelome 8. a 9. stor. na riečnom ostrove, tvorenom skalnou vyvýšeninou. Už v prvej polovici 9. storočia tu stála kamenná murovaná stavba. V druhej polovici 9. storočia hrad opevnili valom…

Hradisko Neštich, Svatý Jur

Hradisko Neštich, Svätý Jur

Lokalita sa nachádza na výbežku Malých Karpát. Z dvoch strán je ohraničená dolinami a potokmi. Hradisko má elipsovitý tvar s rozlohou 8,5 ha a skladá sa z akropoly a dvoch predhradí. Najstaršie osídlenie sa nachádzalo pravdepodobne na akropole. Na severozápadnej strane sa nachádzali dve predhradia, ktoré boli taktiež opevnené fortifikáciou a priekopou…

Velkomoravské hradisko - univerzální obrázek

Hradisko Majcichov

Lokalita sa nachádza severovýchodne od obce pri malom hájiku (Vlčkovský hájik). Má podkovovitý až oválny tvar, a bola umiestnená na miernej vyvýšenine na ľavom brehu rieky Dudváh. Patrí k nížinným hradiskám a má rozlohu cca 7,2 ha. Zo všetkých strán bolo opevnené systémom valov a priekop…

Hradisko Kostolec, Ducové

Hradisko Kostolec-Ducové

Severne od Piešťan v blízkosti obce Ducové sa nachádza vápencovo-dolomitický ostroh. Ide o polykultúrnu lokalitu, ktorá bola osídlená už v praveku. Najväčší význam však dosiahla vo včasnom stredoveku, kedy sa tu nachádzal veľkomoravský dvorec. V roku 1990 bola lokalita vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku…

Hradisko Pobedim

Hradisko Pobedim

Lokalita Pobedim patrí k nížinným hradiskám postaveným na nízkej vyvýšenine. Hradisko tvoria dve časti – akropola Hradištia, a predhradie Podhradištia. Lokalita bola zo všetkých strán opevnená komorovou drevno-zemnou konštrukciou spolu s čelným kamenným múrom. Predpokladaná konštrukcia dosahovala výšku okolo 3 m, a na korune valu bola umiestnená palisáda…

Trenčianský hrad, Trenčín

Trenčiansky hrad

Trenčiansky hrad je postavený na skalnej vyvýšenine nad ohybom rieky Váh (koryto rieky v minulosti prechádzalo bližšie pri hrade). Ide o polohu, ktorá bola využívaná ako strategické miesto už od praveku. V 9. storočí sa tu nachádzalo opevnené sídlisko. V hradnom areáli archeologický výskum objavil rotundu so štyrmi vpísanými apsidami…

cs_CZČeština