archeologické památky

Zalavár-Vársziget „Hradní ostrov“

Památkou kulturního dědictví je archeologické naleziště i pamětní park (Zalavár Historical Memorial Park). Je známo, že v roce 867 vládce dolnopanonského knížectví Kotzel přivítal Cyrila a Metoděje na cestě z Velké Moravy k papeži v Římě, aby ospravedlnili používání slovanského jazyka pro křesťanskou liturgii.

Ostrov Reichenau

V opatství na ostrově Reichenau u Bodamského jezera existují nejstarší důkazy o životě svatého Metoděje. Byl zapsán do Knihy bratrstva kláštera. Jména Metoděje a jeho učedníků jsou uvedena v řecké Majuscule. Někteří vědci považují nápis za autogram samotného Metoděje. Od roku 2000 je klášter součástí Seznamu světového dědictví UNESCO.

Archeologické muzeum Veliki Preslav

Předpokládá se, že soudní komplex v Preslavi je mnohem působivější než komplex v Plisce. Podle zdrojů byl postaven 28 let.18 V okolí Preslavu byly identifikovány čtyři kláštery v opevněném vnitřním městě a šest dalších zvenčí. Tyto komplexy jsou datovány na konec 9. a začátek 10. století. Byli součástí slavné Preslavské literární školy.

Národní historická archeologická rezervace Pliska

Archeologické studie prvního bulharského křesťanského hlavního města Pliska začaly v poslední čtvrtině 19. století. Dnes jsou pozůstatky Plisky zcela otevřené a dobře prostudované. Na začátku 20. století byl otevřen kostel v Malém paláci, Velkém paláci a Velké bazilice. Velký klášterní komplex Velké baziliky byl postaven v 9. století. Tam učedníky Cyrila a Metoděje pravděpodobně uvítal princ Boris I.

Velkomoravské hradisko - univerzální obrázek

Hradisko Mužla

Hradisko bolo vo včasnom stredoveku rozdelené na dve časti, ktoré od seba oddeľovala cesta smerujúca k Dunaju. Jeho areál bol z troch strán opevnený, na južnej strane zrejme nebolo opevnenie, zrejme kvôli nezvyčajne zvislému brehu vysokému 3-4 m, ktorý bol prirodzenou ochranou. Lokalita mala dôležitú hospodársku funkciu v období Veľkej Moravy…

Hradisko Bíňa

Hradisko Bíňa

Obec Bíňa leží na pravom brehu rieky Hron. Hradisko sa nachádza na vyvýšenej terase dominujúcej okoliu, ktorej prirodzená poloha bola využitá pri stavbe opevnenia. Fortifikáciu tvoria tri valy obkolesujúce areál s rozlohou 107 ha, ktorý bol na východnej strane, smerom od Hrona, chránený strmým zrázom…

Velkomoravské hradisko - univerzální obrázek

Hradisko Starý Tekov

V strede obce sa nachádza vyvýšený trachytový kopec, obklopený riekou Hron a jej prítokom potokom Perec. Je rozdelený na tri časti, pričom v severovýchodnej časti sa dnes nachádza cintorín, a v juhozápadnej časti zase rodinné domy a záhrady. Vďaka jeho prirodzenej polohe a charakteru terénu tu bolo zrejme situované hradisko z obdobia včasného stredoveku…

cs_CZČeština