Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Devatenáctá etapa pěšího putování

Bučovice - Bukovany

Základní informace o trase

Trasa prochází Ždánickým lesem, pro který jsou charakteristické hluboké listnaté lesy. Převládají zde karpatské dubohabřiny, v nejvyšších partiích i bučiny.

Co nás čeká?

Výchozí bod: Bučovice

Cílový bod: Bukovany

Vzdálenost: 19,8 km

Předpokládaná doba putování: 5:49 hod.

Obtížnost: střední

Převýšení: stoupání 377 m, klesání 294 m

Povrch: zpevněná komunikace, lesní a polní cesty

Kritické body: žádné

Náš tip:

Nad městem Bučovice se nachází novodobá křížová cesta od Lubomíra Jarcovjáka. Vznikla z jednoduchých tvarů z betonu, dřeva, železa nebo skla.
Vezměte si s sebou dostatek jídla a pití, protože na některých úsecích trasy není během putování možné zakoupit žádné jídlo.

Co můžeme vidět?

Archeologické, poutní, technické a přírodní památky.

Křížová cesta Bukovany

Kaple sv. Jana Pavla II.

Bukovanský mlýn

Kde se najíst a ubytovat?

Restaurace a ubytování podél trasy.

Bukovanský mlýn

Rekreační středisko Relaxx

Máte zájem, aby se vaše provozovna objevila na těchto stránkách? Klikněte na odkaz vpravo a vyplňte přiložený formulář.

Fotogalerie

Fotografie z putování.

Proč se vydat po trasách Cyrilometodějské stezky?

Dálkové trasy Cyrilometodějské stezky vás zvou na poutní místa a archeologická naleziště, která významně přispěla k rozvoji slovanské kultury. Jsou značené v obou směrech a vybízejí k putování bez hranic, nejen státních.

Co lze získat?

Snad každý si rád přináší něco z turistiky ať už to jsou různé turistické a upomínkové předměty. Bude-li putovat po Cyrilometodějské stezce, máme pro vás připraveny následující tiskoviny, které by vás mohly motivovat k putování po stezce: