Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Bratislavský hrad

Podívejte se na video

Bratislavský hrad

Táto lokalita je jednou z kľúčových na ceste za spoznávaním veľkomoravského obdobia. V 9. storočí tu existovalo opevnené slovanské hradisko s trojloďovou bazilikou, čiže hrad bol významným cirkevným a administratívnym centrom. Repliku zvyškov Veľkomoravskej baziliky tu dnes môžete vidieť na hornej východnej terase areálu. 

Táto románska sakrálna stavba, pravdepodobne z konca 9. st., patrila podľa rozmerov k najväčším doposiaľ známym veľkomoravským kostolom. Ako stavebný materiál pri jej stavbe boli použité kamene a tehly - sekundárne použité zo staršej rímskej stavby, označené kolkom XIV. rímskej légie. Bazilika zanikla pravdepodobne začiatkom 10. storočia a verejnosť sa o jej existencii dozvedela až v roku 1965. Z Bratislavského hradu sa naskytá krásny výhľad na Katedrálu sv. Martina a časť starého mesta, na Dunaj a Petržalku, ale aj na na slovensko-rakúsko-maďarský hraničný trojuholník. Priamo v hrade, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a sídlom štátnej reprezentácie (správcom hradu je Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky), nájdete stálu expozíciu a aktuálne výstavy Historického múzea Slovenského národného múzea. Dozviete sa viac o historickom vývoji Slovenska, o Keltoch na Slovensku, o architektonickom vývoji Bratislavského hradu a ďalšie zaujímavosti.

Co zde můžete navštívit?

Natočené o hrade

Slovenské hrady cez objektív

Podívejte se na video

10 najlepších aktivít v Bratislave

Podívejte se na video

Informace z historie

HISTÓRIA BRATISLAVSKÉHO HRADU

Toto miesto sa nepretržite využívalo ako opevnené sídlo od 9. storočia. Stredoveký hrad sa vyvinul z veľkomoravského hradiska, ktoré začiatkom 15. storočia rozsiahlo prestaval Žigmund Luxemburský. Súčasná podoba vychádza z tereziánskej prestavby v polovici 18. storočia, je však výsledkom obnovy v rokoch 1956 - 1968.

Kde získat turistické informace?

Kontakty

The hillfort is in the administration of the Balneological Museum in Piešt’any.

SNM-Historické múzeum

Vajanského nábrežie 2, P. O. Box 13, 810 06 Bratislava 16, Slovensko
tel. +421 0915 99 33 01
e-mail: bratislavskyhrad@snm.sk
web: www.snm.sk

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1, Slovensko
tel. +421 2 5972 2463
e-mail: info@nrsr.sk
web: www.nrsr.sk

Jak se dostat na hrad?

Prechádzka na hrad je dnes súčasťou každej exkurznej trasy po Bratislave. Najčastejšie sa začína od Dómu sv. Martina, od ktorého prejdeme popod Nový most na druhú stanu frekventovanej cestnej komunikácie a po Zámockých schodoch vystúpime k Žigmundovej bráne. Motoristi k hradu najčastejšie smerujú cez ulicu Palisády, ktorou sa dostanú až ku parkovisku pri hrade a pešo vojdú do areálu hradu cez Viedenskú bránu. Ak pôjdete MHD, vystúpte na zastávke Hrad alebo Zámocká - trolejbus linka č. 203 alebo 207.

Fotogalerie