Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Hradisko Bíňa

Hradisko Bíňa

Popis

Bíňa je významná svojou strategickou polohou na pravom brehu Hrona a v blízkosti toku Váhu. Geomorfologické podmienky, prírodné prostredie a strategická poloha na križovatke obchodných ciest spôsobili, že človek sa tu odjakživa chcel usídliť. Hradisko sa nachádza na vyvýšenej terase dominujúcej okoliu, ktorej prirodzená poloha bola využitá pri stavbe opevnenia. Fortifikáciu tvoria tri valy obkolesujúce areál s rozlohou 107 ha, ktorý bol na východnej strane, smerom od Hrona, chránený strmým zrázom. Valy boli vybudované z hliny bez použitia drevenej konštrukcie či kamenného múra, z vonkajšej strany ich dopĺňajú priekopy široké 8-10 m.

Historie

Dnešná zachovaná výška valov je 8 až 9 m nad úrovňou okolitého terénu. Na hradisku, v areáli vnútorného valu, stojí rotunda zasvätená Dvanástim apoštolom. V jej okolí boli odkryté viaceré hroby z veľkomoravského obdobia, niektoré však zasahujú pod základy rotundy Dominatnou areálu je dvojvežový kostol Panny Márie, ktorý bol súčasťou premonštrátskeho kláštorného komplexu postaveného niekedy okolo roku 1217. Z kláštora sa zachovali len základy pri západnej stene kostola.

Praktické informace