Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Přednášející na konferenci

Slavia Barlieva-Bekirova

Cyrilometodějské výzkumné centrum při bulharské akademii věd

Dr. Slavia Barlieva je klasická filoložka, specializuje se na latinský středověk. Její badatelský zájem se soustřeďuje na studium latinských a řeckých pramenů o svatém Cyrilu a Metodějovi a západní cyrilometodějské tradici. Je profesorkou Cyrilometodějského výzkumného centra Bulharské akademie věd a v letech 2012-2019 byla jeho ředitelkou. Pracuje v oblasti hagiografie a historiografie, studuje středověké rukopisy a staré tisky z hlediska kulturní antropologie a národní identity. Prof. Barlieva vyučuje latinskou paleografii a historickou chronologii evropského středověku. Je řádnou členkou Academia Ambrosiana Milán a členkou vědeckého výboru EKSCM. Je autorkou mnoha vědeckých publikací, mezi nimiž jsou monografie "Latinská hagiografická díla o sv. Cyrilu a Metodějovi v Legendě Aurea Jacoba de Voragine" (1998), "Cyrillo-Methodiana Latina & Varia Mediaevalia" (2019), "Cyrilometodějské motivy v latinské a řecké literatuře (2021)".

Kontakt

Martina Janochová
martina.janochova@cyril-methodius.eu
+420 733 161 674

Sociální sítě

Adresa

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.
J. A. Bati 5520
760 01 Zlín, Česká republika

© EKSCM 2022

web by Martin Peterka