Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Program konference

9:30

Registrace účastníků

10:00 – 10:45

Úvodní slova

10:45 – 11:00

CERTIFIKAČNÍ CEREMONIÁL: EVROPSKÁ KULTURNÍ STEZKA SV. CYRILA A METODĚJE, KULTURNÍ STEZKA RADY EVROPY 

11:00 – 12:00

PRVNÍ ČÁST: KULTURNÍ STEZKY JAKO NOSITELÉ EVROPSKÝCH HODNOT

PART 

12:00 – 13:30

OBĚDOVÁ PŘESTÁVKA

13:30 – 16:00

DRUHÁ ČÁST: DOBRÉ PRAXE KULTURNÍCH STEZEK

PART

14:15 – 14:45

COFFEE BREAK

Moderuje: PhDr. Dana Daňová
Tlumočení – zajištěno AI/IT/ČJ
Změna programu vyhrazena

Kontakt

Martina Janochová
martina.janochova@cyril-methodius.eu
+420 733 161 674

Sociální sítě

Adresa

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.
J. A. Bati 5520
760 01 Zlín, Česká republika

© EKSCM 2022

web by Martin Peterka