Cyril and Methodius Route – Cultural Route of the Council of Europe

KDO JSME?

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (EKSCM)

Evropská kulturní stezka svatých Cyrila a Metoděje je zájmové sdružení právnických osob se sídlem v České republice založené v roce 2013. Propaguje živý odkaz Cyrila a Metoděje a hodnoty založené na úctě a dialogu mezi lidmi různých kultur a vyznání. Cyrilometodějská stezka jako produkt kulturní turistiky, který sdružení rozvíjí, získala v roce 2021 titul Kulturní stezka Rady Evropy. Sdružení je zodpovědné za řízení a marketing stezky, podporuje výzkum kulturního dědictví, organizuje tematické akce a realizuje nadnárodní produkty cestovního ruchu, jako jsou například Cyrilometodějské značené trasy. Společnými aktivitami přispívá sdružení k propagaci moderního evropanství a jeho hodnot. V současné době má sdružení 24 členů z 8 zemí (Česko, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Řecko, Slovinsko, Chorvatsko a Itálie) a hledá další členy a partnery, zejména ve střední, jihozápadní a jihovýchodní Evropě.

Kostel svatého Michala Archanděla, Nitra-Dražovce
Hlaholice, Mikulčice

Rozvojová vize

Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy staví na tisícileté cyrilometodějské kulturní tradici spojené zejména s kulturou slovanských zemí, která je trvalou oporou a inspirací pro svůj nadčasový rozměr vytvořený morálně silnými a vzdělanými osobnostmi – sv. Cyrilem a Metodějem a jejich následovníky. Propojováním jedinečných památek a tradic (hmotného i nehmotného dědictví) pod zastřešující značku rozšiřuje produktovou nabídku udržitelného mezinárodního kulturního turismu a posiluje kolektivní paměť. Šířením pozitivních evropských hodnot, které sv. Cyril s Metodějem v 9. století vytvářeli a jako spolupatroni Evropy stále vytváří, stezka přispívá k modernímu evropanství – porozumění, kulturnímu vstřícnému dialogu a jednotě kontinentu.

Cyrilometodějská stezka

Cyrilometodějská stezka je první stezkou uznanou Radou Evropy, která se zaměřuje na slovanské kulturní dědictví, a první certifikovanou stezkou s původem a sídlem v České republice. Staví na více než tisícileté cyrilometodějské kulturní tradici. Pro svůj nadčasový rozměr vytvořený morálně silnými a vzdělanými osobnostmi – sv. Cyrilem a Metodějem a jejich následovníky – je trvalou oporou a inspirací. Kulturní stezka po stopách příběhu slovanských věrozvěstů vede přes zážitek k poznání a uvědomění. Propojuje partnery z míst, kudy misie procházela (na základě vykonaných cest slovanských věrozvěstů a jejich následovníků), kudy se cyrilometodějská tradice a vzdělanost šířila po zániku Velké Moravy nebo která jsou ohniskem současné cyrilometodějské úcty. Kulturní stezka je vytvářena jako soubor lineárních značených tras i jako síť geograficky různorodých lokalit (památek). Potenciál má ve více než dvaceti zemích Evropy.

Naše hlavní zaměření

studijní cesta NSK 16.-17.5.2019

SDRUŽENÍ EKSCM

Síť EKSCM provozuje zájmové sdružení právnických osob založené podle českého práva. V následující části představujeme orgány sdružení a "kdo je kdo".

Modrá

ČLENSTVÍ V EKSCM

EKSCM financuje svou činnost z členských příspěvků a projektových grantů. Pokud máte zájem podpořit EKSCM a její cíle, staňte se našimi členy.

Program Kulturní stezky Rady Evropy

KULTURNÍ STEZKY

Program Kulturní stezky Rady Evropy se řídí Rozšířenou dílčí dohodou za účasti Rady Evropy.

cs_CZČeština