Kokory - Dub nad Moravou

Vodní mlýn Citov

Zděný mlýn s dřevěným štítem z roku 1739, jeden z nejstarších svého druhu na Moravě. Mlýn však již třikrát změnil své umístění kvůli povodním způsobeným řekou Moravou. Je chráněn jako nemovitá kulturní památka České republiky; předmětem ochrany je mlýn, obytná část, strojovna, vodní nádrž a hospodářská budova. Mlýn najdete na naučné stezce Citov, která vede od místního zámku k vodnímu mlýnu. Jedná se o nenáročnou krátkou procházku obcí.