Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Svatý Kopeček - Olomouc

Radnice s orlojem

Budova radnice, jako jedna z mála v ČR, slouží svým účelům – tedy jako sídlo úředníků magistrátu – dodnes. Nachází se tam i expozice k historii města, orloje a radnice. Všechny expozice jsou volně přístupné během úředních hodin magistrátu a v rámci prohlídek “Olomouc v kostce s průvodcem” spojených s výstupem na radniční věž. V podloubí radnice najdete turistické informační centrum. Olomoucký orloj je zasazen do severní fasády radnice. Dnešní podoba orloje je z 50. let 20. století, byl totiž značně poškozen za druhé světové války. Je určitě zajímavým dokladem propagandistické role tehdejšího oficiálního umění – socialistického realizmu.

Mozaiková výzdoba sestává z medailonů na bočních stranách výklenku, znázorňujících práce charakteristické pro jednotlivé měsíce v roce, a kalendáře, který uvádí data událostí považovaných tehdejší komunistickou propagandou za významné. Ve vrcholu výklenku uplatnil Karel Svolinský, autor návrhu, folklorní motiv jízdy králů. První písemná zmínka o původním orloji pochází z roku 1519. Orloj byl během své historie několikrát přebudováván a vybavován různými druhy pohyblivých loutek. Umělecky nejhodnotnější zřejmě byla jeho barokní úprava podle návrhu malíře Jana Kryštofa Handkeho.