Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Dub nad Moravou - Kojetín

Tovačovská jezera

V současné době se tovačovská jezera skládají ze čtyř samostatných vodních ploch: Annínského jezera, Troubeckého jezera, Skašovského jezera a jezera Donbas. Přírodní podmínky tohoto území tvoří příznivé podmínky pro řadu rostlin a živočichů. Byla zde zaznamenána přítomnost několika zvláště chráněných druhů živočichů, na sedmdesát druhů ptáků a přes 30 druhů ryb. Jezera začala vznikat v padesátých letech minulého století jako zatopená plocha po těžbě stěrkopísku. Na všech jezerech je povolen sportovní rybolov.Na břehu Annínského jezera najdete upravenou pláž, kterou místní označují jako Tovačovskou riviéru.