Kokory - Dub nad Moravou

Zvonařská dílna Tomášková-Dytrychová

Zvonařskou dílnu v Brodku u Přerova založil v roce 1950 Josef a Laetitia Dytrychovi. Zvony z této dílny zvoní po celém světě: V Japonsku, na Ukrajině v Texasu v USA, v ruském Jakutsku, v Jižní Africe, Austrálii, Polsku, Rakousku, Itálii, Švédsku, Anglii nebo Irsku, Německu aj. Roční produkce je okolo 150 – 300 zvonů všech velikostí. Největší zvony, které byly zhotoveny ve zvonařské dílně Tomášková-Dytrychová váží okolo 2 až 5 tun. Vrcholem zvonařského umění jsou zvonkohry. Zvonkohra o 22 zvonech zdobí i obec Brodek u Přerova. Reprezentativní ukázka práce zvonařské dílny je k vidění také v Muzeu Komenského v Přerově.