Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Olomouc - Kokory

Přírodní rezervace Království

Přírodní rezervace Království se nachází asi 8 km jihovýchodně od Olomouce mezi obcemi Dub nad Moravou, Majetín, Grygov a Charváty. Celé území je protkáno sítí cest, která přímo vybízí k dlouhým procházkám. Jedná se o druhově velmi pestrý lužní les v rozsáhlé nivě řeky Moravy. Celá oblast se vyznačuje bohatou flórou a faunou. V jarním období najdete v bylinném patře sasanku hajní, dymnivku dutou, žluťuchu lesní nebo prvosenku. Později dominuje česnek medvědí. Z kriticky ohrožených obojživelníků se zde vyskytují například čolek obecný, čolek horský a rosnička zelená. Hnízdí zde přes 63 druhů ptáků. Zajímavostí je památný strom "Dub královský", který roste v blízkosti železniční trati a je starý 460 let.