Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Bunč - Velehrad

The Jeřabčina rock

V minulosti byla skála Jeřabčina velkým turistickým magnetem pro návštěvníky, kteří přijížděli do letoviska Bunč. V 80. letech 20. století byl hustý les v jejím okolí vykácen. Vybělená skála se stala vítaným orientačním bodem pro turisty putující z Brda na Bunč a také jakýmsi rozcestníkem, který cestujícím napovídal, že nedaleko je občerstvení. Ti zvídavější nejspíš k několik set metrů vzdálenému skalisku přes paseku odbočili a zdolali návrší, na jehož temeni se skalisko vypíná. Odměnou jim byl za hezkého počasí skvělý pohled zpátky k Brdu - (tehdy samozřejmě ještě bez rozhledny) - a k jednomu z nejkrásnějších moravských hradů Buchlov. A ti úplně nejzvědavější jistě při průzkumu asi 12 m vysoké skály nepřehlédli skalní mísu nejen na jejím temeni, ale i tu na sousedním skalisku, která je dokonce ještě hezčí. Ano, je to tak: skála Jeřabčina se skládá z jedné vyšší skály na hraně svahu kóty Tvarůžek (je jedním z jeho tří vrcholů), z jednoho většího skaliska v jejím sousedství, které se rozvaluje dál na hřebenu a z menší soustavy skalek a balvanů a společně tvoří skalnatý pás na 40 m dlouhý. Stěny jsou velmi vkusně vyzdobeny selektivním zvětráváním pískovců. Skalisko Jeřabčina své jméno dostala podle dosud hojných Jeřabin v jejím okolí.

Zdroj: turistika.cz