Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Kojetín - Kroměříž

Hradiště Hradisko

Nížinné opevněné sídliště Hradisko u Kroměříže z doby bronzové je jednou z nejvýznamnějších archeologických lokalit nejen v České republice, ale i v celé střední Evropě. V době svého největšího rozmachu ve 2. tisíciletí př. n. l. bylo toto sídliště jedno z hlavních mocenských, obchodních a výrobních center Moravy. Mělo rozlohu 14 ha a bylo opevněno mohutnou hradbou. Pozůstatky tohoto pravěkého opevnění byly na polích patrné ještě na počátku 20. století. Dnešní val o délce 400 m je torzem původní hradby a je chráněnou kulturní památkou.

Zdroj: www.kudyznudy.cz