Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Kroměříž - Kvasice

Podzámecká zahrada

Původně užitková a květinová zahrada se v 17. století proměnila v nádhernou barokní zahradu, architektonicky propojenou se zahradním průčelím zámku. Vzácné rostliny a dřeviny doplňují potůčky a rybníky, romantické malé stavby i originální sochařská výzdoba. Podzámecká zahrada (lidově Podzámka) je větší z "arcibiskupských zahrad" v Kroměříži. Společně s menší Květnou zahradou a Arcibiskupským zámkem je památkou světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Zahrada se nachází mezi Arcibiskupským zámkem a řekou Moravou a má rozlohu 47,1 ha. O její nejstarší části (mezi severní stěnou zámku a Moravou) víme, že existovala již v 15. století.

Podzámeckou zahradu si můžete prohlédnout během jízdy vláčkem. Ten vyjíždí za příznivého počasí denně od nástupiště pod zámeckými schody (sala terrena). Vláček návštěvníky proveze po nejatraktivnějších místech zahrady. Z připraveného audio záznamu jim také zprostředkuje spoustu informací o historii Podzámecké zahrady, jejich stavbách a také výsadbě. Vláček má v nabídce dvě základní trasy (40 minut a 20 minut), děti mohou absolvovat naučnou stezku. K dispozici je také audioguide Podzámeckou zahradou. Podzámecká zahrada prošla v letech 2018 až 2021 rekonstrukcí vodního systému, došlo k odbahnění a zpevnění břehů všech rybníků a vodotečí, opravě regulačních prvků vodního systému, doplnění nových prvků (mola apod.) a obnově zařízení pro chov vodního ptactva.

Zdroj: www.kudyznudy.cz