Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Kroměříž - Kvasice

Arcibiskupský zámek

V minulosti letní sídlo olomouckých arcibiskupů s obrazárnou a rozsáhlou knihovnou, památka UNESCO. Sněmovní sál bývá označován za jeden z nejkrásnějších rokokových interiérů v České republice, natáčel se tu například film Amadeus režiséra Miloše Formana. Arcibiskupský zámek v Kroměříži je dominantou města. Jeho vznik a vývoj je spjat s historii olomouckého biskupství a arcibiskupství a poddanské obce olomouckých biskupů, která byla ve 13. století povýšena na město. Původní hrad a pozdější zámek byly rezidencí olomouckých biskupů a sídlem jejich manské organizace. Současná podoba budovy pochází z let 1664-1695, kdy byl zámek za biskupa Karla Lichtensteinu-Castelcorna po třicetileté válce znovu vystavěn podle návrhů architekta Filiberta Lucheseho a Pietra Giovanniho Tencally.

Mobiliář a výzdoba interiérů pocházejí až z druhé poloviny 18. století. Velmi významná je i galerie, která představuje díla evropských malířů 15.-18. století (Veronese, van Dyck, Hans von Aachen, Cranach st.). Uchváceni budete především nejvýznamnějším obrazem zámecké galerie, a to dílem Tiziana Vecelliho – Apollon a Marsyas. Velmi známá je zámecká knihovna, která obsahuje na 88 tisíc svazků, a hudební archiv s více než 6 000 barokními skladbami. Reprezentační i obytné prostory kroměřížského zámku patří k nejhodnotnějším zámeckým interiérům střední Evropy. V současnosti je komplex zahrad a zámku přístupný prostřednictvím několika prohlídkových tras. Arcidiecézní muzeum Kroměříž v jejich rámci spravuje tzv. kabinety, které tematicky představují jednotlivé okruhy arcibiskupských sbírek. Kromě odborné správy sbírek se muzeum věnuje také přípravě krátkodobých výstavních projektů.

Návštěvnické trasy

Reprezentační sály
Návštěvnická trasa vás zavede do nejkrásnějších a nejpoutavějších sálů a komnat zámku se vzácnými uměleckými sbírkami. Během prohlídky uvidíte i části sbírek, které patří k nejvzácnějším a nejhodnotnějším, které se v České republice nacházejí. Reprezentační sály nabízejí arcibiskupské a knížecí interiéry prvního a druhého patra zámku. Součástí prohlídky je Lovecký a Trůnní sál, Carský a Růžový pokoj, velkolepý Sněmovní sál a Letní byt – soukromé pokoje bývalého letního bytu arcibiskupa. Dále navštívíte Manský sál s mimořádnou malířskou výzdobou, věhlasnou historickou knihovnu s téměř 90 000 svazky vzácných knih, hudební prezentující vzácné rukopisy řady skladatelů.

Zámecká obrazárna
Obrazová sbírka Arcibiskupství olomouckého, umístěná z větší části v zámecké obrazárně kroměřížského zámku, představuje, po Národní galerii v Praze, druhou nejvýznamnější a největší obrazovou sbírku středoevropské malby od počátku 15. do konce 18. století v České republice. V samotné zámecké galerii máte možnost zhlédnout na 85 vybraných originálů děl významných evropských malířů od gotiky až do období rokoka, mezi něž patří např. Tizian, van Dyck, L. Cranach st.

Sala terrena
Sala terrena – sál se vstupem do zahrad. Otevřená, reprezentativně zdobená stavba s napodobeninami jeskyní (grott) je charakteristická pro významnější barokní a rokokové zámky. Zámecká Sala terrena vyniká svojí výmalbou a sochami znázorňující výjevy z antické mytologie, včetně dvou menších umělých jeskyní. Sala terrena sloužila jako jedinečné propojení zámecké rezidence s Podzámeckou zahradou. Zachovala si svůj původní vzhled a nádhernou štukovou výzdobu s nástěnnými freskami z období konce 17. století. Na tři bohatě zdobné sály, které představují střídání ročních období, navazují dvě umělé jeskyně, z nichž první okouzlujícím způsobem vypráví příběhy Ovidiových Proměn a druhá připomíná tradici středověké těžby vzácných nerostů v blízkém okolí, které sloužily k ražení arcibiskupských mincí v zámecké mincovně.

Via Residentia
Reprezentační sály + Zámecká věž
Získáte ucelený obraz o jedinečnosti kroměřížské rezidence olomouckých knížecích biskupů a arcibiskupů. Navštívíte reprezentační sály zámku včetně Carského pokoje i Sněmovního sálu.

Zámecká věž
Zámecká věž nabízí jedinečný pohled na historické jádro Kroměříže i široké okolí z 84 metrů vysoké dominanty zámku. Její patra skrývají nejstarší fáze vývoje zámeckého komplexu, prohlídka je obohacena o tematické výstavy. Nádherné výhledy na celé město a vzdálené okolí. Věž je přístupná samostatně, bez průvodce, výstup trvá cca 20 minut (206 schodů).

Podzámecká zahrada
Podzámecká zahrada byla založena po roce 1509 a během několika století byla přebudovávána do forem po sobě jdoucích historických stylů. V době klasicismu, se okolo let 1850–1855 rozrostla v duchu tehdejší módní anglické krajinářské tradice do impozantní rozlohy 64 hektarů s řadou vzácných dřevin.

Zdroj: www.kudyznudy.cz