Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Trasy v Česku

Katedrála sv. Václava

Monumentální původně románská katedrála z 12. století je nejvýznamnějším olomouckým chrámem. Prošla řadou přestaveb a dnes se nad Olomoucí tyčí v novogotické podobě. Katedrála sv. Václava patří neodmyslitelně k panoramatu města. Jižní věž, vysoká přesně 100,65 m, je nejvyšší kostelní věží na Moravě (a druhou nejvyšší v České republice). Na novogotickém oltáři je umístěn relikviář s ostatky sv. Jana Sarkandera. Dómské varhany patří k nejlepším romantickým nástrojům u nás. Ve sklepení se nachází krypta, která je zpřístupněna.