Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Kroměříž - Kojetín

Kostel sv. Mořice

Kostel svatého Mořice v Kroměříži je jedna z největších gotických staveb České republiky. Kostel je sídlem kolegiátní kapituly u sv. Mořice v Kroměříži. Ze severu k němu přiléhá komplex Arcibiskupského gymnázia napojený Mlýnskou branou na Arcibiskupský zámek. V Českých zemích neobvyklé zasvěcení svatému Mořici zvolil biskup podle svého minulého působiště, kostela sv. Mořice v Magdeburku. Kostel v Kroměříži prodělal v historii několik úprav a svoji současnou podobu dostal při pseudogotické obnově po požáru v 19. století. Kostel sousedí s Arcibiskupským gymnáziem a Arcibiskupským zámkem.

K trojlodní síni přiléhá kaple Bolestné Panny Marie s náhrobky biskupů Wolfganga H. Schrattenbacha a Leopolda Egkha. Tato mariánská kaple je jedním z nejkrásnějších barokních interiérů v českých zemích. Hlavní oltář je datován rokem 1582. Je zde vyobrazen patron kostela sv. Mořic. Úctu tohoto světce zavedl zakladatel chrámu, olomoucký biskup Bruno ze Schaumburku, jehož ostatky jsou uloženy v kněžišti před hlavním oltářem. K severní zdi kněžiště se přimykají kanovnická a navazující vikářská sakristie. Mezi ní a kaplí je vloženo dvouramenné točité schodiště ústící ve věži. Hranolové věže jsou zakončeny novogotickými zvonicovými nástavci. Nad portálem při vstupu je umístěna litinová deska, která je věnovaná památce na požár kostela v roce 1836. V současné době se při zahájení školního roku a podobně významných událostí konají mše svaté pro studenty Arcibiskupského gymnázia nebo ve spolupráci s Klubem UNESCO pořádaný festival Hudba v zahradách a zámku.

Zdroj: www.kudyznudy.cz