Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Dub nad Moravou - Kojetín

Uhřičický Sifon - Křižovatka řek

Zajímavost, o níž málokdo ví, se nachází na pravém břehu řeky Moravy v katastru obce Uhřičice u Kojetína. Uhřičický Sifon je naprosto unikátní technické zařízení, kterému se říká shybka. Zdejší pozoruhodné vodní dílo je svým provedením pravděpodobně jediné v České republice a v celé Evropě se údajně nachází pouze jeden „konkurent“. Sifon řeší překřížení řeky Valové s mlýnským náhonem. Pozoruhodné je, že v tomto případě větší a výše položený tok (Boleloucký mlýnský náhon) podtéká pode dnem menšího a níže položeného toku (říčka Valová). Sifon byl zbudovan před více jak sto lety, v roce 1908.

Proč a jak Sifon vznikl

Mlýnský náhon byl v minulosti uměle zbudovaný a vytékal z řeky Moravy u Bolelouce. Poháněl po toku několik mlýnů a vléval se zpět do Moravy pod Lobodicemi. V roce 1583 byl mlýnský náhon prodloužen, aby mohl dodávat vodu i na kojetínský mlýn. Přechod přes řeku Valovou vyřešili tehdejší stavitelé překlenutím řeky Valové dřevěným korytem (tzv. vantrokami), širokým 10,5 metrů. V 80. letech 19. století bylo dřevěné koryto nahrazené železným. Velkým nedostatkem ale bylo, že mezi dnem řeky Valové a korytem byla mezera jen 1,3m, takže v případě větší průtoku vody nastával problém.
Z těchto důvodů byla navržena úprava řeky Valové, aby ani při vysokém stavu vody nedocházelo k záplavám. Proto byl mlýnský náhon se stále stejným průtokem sveden dvěma betonovými tunely pod nové řečiště Valové. Stavbu prováděla stavební firma Pittel Brausewetter, trvala více něž rok a přišla na tehdejších 50.000 korun.