Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

BAZILIKA SV. PRAXEDY V ŘÍMĚ NESE NOVĚ OZNAČENÍ CYRILOMETODĚJSKÁ STEZKA

Bazilika sv. Praxedy v Římě nese nově označení Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy. Stalo se tak po dvou letech od podepsání memoranda o spolupráci mezi touto bazilikou a sdružením Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje.

„Podle všeobecně přijatého mínění je bazilika s přilehlým klášterem místem, kde s největší pravděpodobností soluňští bratři pobývali, když byli v Římě. Navíc, v blízké papežské bazilice Santa Maria Maggiore byla schválena slovanská liturgie. V bazilice sv. Klementa nedaleko proslulého Kolosea se zase nachází hrob sv. Cyrila. Uvedené tři baziliky patří k místům, které by nejen ctitelé cyrilometodějského odkazu, ale i návštěvníci krásného a historického města Řím, neměli minout,“ řekl Lubomír Traub, náměstek hejtmana Zlínského kraje a předseda uvedeného sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje. Označení vyjednával se zástupci sdružení a Zlínského kraje také velvyslanec České republiky při Svatém stolci J. E. Václav Kolaja.

Protože patří Řím pro přímou spojitost s životy věrozvěstů mezi zásadní místa Cyrilometodějské stezky, intenzivně jednáme o vzniku členství ve sdružení s Metropolitním městem Řím. Místostarosta Pierluigi Sanna byl na návštěvě regionu a jádra Cyrilometodějské stezky v červenci loňského roku. Již tehdy projevil zájem na společném rozvoji a propagaci Cyrilometodějské stezky certifikované v r. 2021 Radou Evropy. Velká očekávání se vztahují vzhledem k blížícímu se jubilejnímu roku 2025. Bazilika sv. Praxedy (Basilica di Santa Prassede) je otevřena denně a denně v 18. hodin jsou zde slouženy mše sv. Výzdoba baziliky sv. Praxedy z 9. století je jedním z vrcholných projevů umění tohoto období. Pamětní deska na vnější zdi kostela nám dočasný domov našich kulturních předků stále připomíná.

Více o tomto místě zde:
Bazilika Santa Prassede - Cyrilometodějská stezka - Kulturní stezka Rady Evropy (cyril-methodius.cz)

Fotografie:
Fotografie cedule - archiv Velvyslanectví České republiky při Svatém stolci
Fotografie interiéru baziliky - www.pixabay.com