Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Skalní útvar Budačina

Přírodní památku Budačina tvoří skupina pískovcových skal nad údolním svahem Kudlovického potoka v Kudlovické dolině v místní trati Budačina, asi 8 km od Kudlovic. Přírodní památkou byla vyhlášena v roce 1966 na ploše 8 hektarů. Důvodem ochrany jsou pískovcové skalní útvary s pseudokrasovou jeskyní. Jedná se o soubor pískovcových skal, kde se postupně rozléhají čtyři mohutné skalní útvary. Nejvyšší z nich dosahuje výšky 12 metrů. Překvapením pro nás je i malá puklinová jeskyně o délce 5 metrů. To by nebyly Chřiby, kdyby se k tomuto místu nevázala i nějaká ta historka. Podle tradovaných pověstí sloužila již zmiňovaná jeskyňka jako skrýš pro loupežníky Ondráše a Juráše, kteří zde přepadávali a loupili projíždějící kupce na nedaleké kupecké stezce.