Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka Rady Evropy

Ilustrační video z putování ze Šaštína na Velehrad přes Kopčany a Mikulčice.